Verze C/S : SOA

Nejčastější otázka k pořádaným školením zatím je, co to znamená zkratka SOA u některých termínů školení.
SOA a C/S jsou dvě současné verze našeho SW. Jejich základní obrazovky vypadají takto: