Personalistika

Zaměstnanec není jen soubor archivovaných dokumentů. Je to člověk se svými potřebami, vlastnostmi a specifiky.

Náš software umožňuje detailní sledování a hodnocení zaměstnanců podle řady kritérií. Vybírat můžete z množství přednastavených variant (kvalifikační předpoklady, profesní výkon, jazykové znalosti, absolvované kurzy a školení, zdravotní způsobilost atd.), nebo si vytvořit kritéria vlastní. Přesně tak, jak budete potřebovat.

  • Můžete pracovat s aktuální datovou základnou zaměstnanců, s databází vystoupivších zaměstnanců i zadávat údaje s odlišnou časovou platností, než je zpracovávané období.
  • Můžete vytvářet a archivovat obecné dokumenty jako jsou pracovní smlouvy a dodatky k nim, platové výměry, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pozvánky atd., ve kterých je možné kombinovat údaje z databáze s libovolným textem.
  • Databáze obsahuje vedle škály osobních údajů i přehled rodinných příslušníků, průběh předchozích zaměstnání, údaje o vzdělání a školeních, o čerpané dovolené, údaje o zdravotním stavu a pro důchod, přehled čerpání pracovních pomůcek, ostatního pracovního vybavení a položek ze systému zaměstnaneckých výhod a pro vybrané organizace i vojenskou evidenci.
  • Můžete definovat vlastní personální údaje dle potřeb vaší organizace a dále s nimi pracovat pomocí standardních nástrojů (porovnávání, výběry, analýzy a výstupní zprávy).
  • Pro většinu údajů v databázi máte možnost definovat vlastní uživatelské číselníky. Pevně nastavené číselníky jsou pouze u údajů, které vstupují do algoritmu zpracování výplat (jejich nesprávné nastavení by mohlo způsobit chyby ve výpočtu mzdy oproti platné legislativě).
  • Systém umožňuje automatické protokolování průběhu zaměstnání, automatické sledování termínů platnosti školení a oprávnění, evidenci a plánování lékařských prohlídek.
  • Systém zpracovává přehledné a užitečné výstupy v podobě standardních zpráv pro HR oddělení (osobní karty, seznamy, přehledy o stavech zaměstnanců dle různých metodik), ale také výstupy podle dosaženého vzdělání, přehled životních a pracovních výročí, přehledy čerpání dovolené, nemocnosti činároků na důchod apod. automatickou tvorbu hromadných oznámení pro zdravotní pojišťovny
  • Obsažené funkce poskytují i škálu možností pro různé výběrové a rozborové aktivity, vycházející ze zvolených kritérií. Výsledky těchto aktivit si můžete zobrazit, respektive tisknout, ve formě přehledů, seznamů a tabulek.

Naše další řešení

Mzdy

Číslům a výplatním páskám rozumíme jako málokdo. Nechte za sebe pracovat náš program. Přesně, přehledně, spolehlivě.

Řízení lidských zdrojů

Udržet a uřídit organizační strukturu někdy není jen tak.

Portál pro zaměstnance

Zjednodušte sobě a svým zaměstnancům práci s personálními daty a kontrolu nad událostmi.

Vašim potřebám na míru

Nákup licence

Získejte licenci Nugget SW do svého vlastnictví a využívejte ji tak dlouho, jak budete potřebovat. Nákupem získáte veškeré výhody softwaru, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací – v případě změny související legislativy se software novinkám automaticky přizpůsobí.

Pronájem licence

Nechcete nebo nemůžete jednorázově investovat do nákupu software? Pronajměte si licenci na Nugget SW a využívejte veškeré jeho výhody, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací.

Hostingové služby

S naším softwarem nemusíte řešit hardware ani “úložné prostory”, vystačíte si se svými počítači. Vše ostatní jde za námi. Vaše data budeme na našich cloudových serverech bezpečně uchovávat, spravovat i aktualizovat. V případě jakéhokoli zádrhelu obratem zajistíme nápravu.

Zaujali jsme vás?​

Rádi vám odpovíme na jakoukoli otázku.

Kontaktujte nás