Personalistika

Zaměstnanec není jen soubor archivovaných dokumentů. Je to člověk se svými potřebami, vlastnostmi a specifiky.

Modul byl analyticky zpracován na základě nových pohledů na personální práci a je zaměřen především na detailní sledování a hodnocení osob z hlediska profesní zdatnosti, kvalifikačních předpokladů, jazykových znalostí, kurzů, školení a zdravotní způsobilosti.

Ukázka implementací Nugget SW u našich klientů. 

  • Lze pracovat s aktuální datovou základnou zaměstnanců, databází vystoupivších zaměstnanců, zadávat údaje s odlišnou časovou platností, než je zpracovávané období.
  • Lze tvořit a archivovat obecné dokumenty jako jsou pracovní smlouvy, platové výměry, dodatky pracovních smluv, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pozvánky a podobně, ve kterých lze kombinovat libovolný text s údaji z databáze.
  • Je obsažena evidence absolvovaných školení (periodická a rozvojová školení, jazykové kurzy, stáže) a kompletní evidence zdravotních prohlídek včetně kategorizace prací a sledování rizik ohrožení zdraví s automatickým upozorňováním na blížící se expiraci platných oprávnění.
  • Databáze obsahuje vedle škály osobních údajů i přehled rodinných příslušníků, průběh předchozích zaměstnání, údaje o vzdělání, dovolené, údaje zdravotní a pro důchod, přehled čerpání pracovních pomůcek, ostatního pracovního vybavení a položek ze systému zaměstnaneckých výhod a pro vybrané organizace i vojenskou evidenci.
  • Je možno definovat i další, vlastní personální údaje dle potřeb organizace a dále s nimi pracovat pomocí standardních nástrojů (porovnávání, výběry, analýzy a výstupní zprávy).
  • Pro většinu údajů v databázi lze definovat vlastní – uživatelské číselníky. Pevně nastavené číselníky od tvůrce programového vybavení jsou pouze u údajů, které vstupují do algoritmu zpracování výplat a jejich nesprávné nastavení by mohlo způsobit chyby ve výpočtu mzdy oproti platné legislativě.
  • Systém umožňuje automatické protokolování průběhu zaměstnání u organizace, automatické sledování termínů platnosti školení, oprávnění, evidenci a plánování lékařských prohlídek.
  • Jako výstupy lze získat jak standardní zprávy pro personální útvary – osobní karty, seznamy, přehledy o stavech zaměstnanců v různých metodikách, tak vzdělanostní strukturu, životní a pracovní výročí, přehledy čerpání dovolené, nemocnosti, nároků na důchod, automatickou tvorbu hromadných oznámení pro zdravotní pojišťovny a podobně.
  • Vestavěné funkce poskytují též škálu možností pro různé výběrové a rozborové aktivity, vycházející ze zvolených kritérií. Výsledky těchto aktivit je možno zobrazovat, respektive tisknout ve formě přehledů, seznamů a tabulek.
  • Pomocí funkce „uživatelské query“ se definují vlastní výstupy dat z personálních databází do prostředků MS Excel pro další analytické zpracování a prezentaci dat.
 
Maximálně spolehlivý mzdový a personální systém s třicetiletou tradicí. Bez zbytečného čekání se přizpůsobí veškerým vašim požadavkům, flexibilně reaguje na legislativní novinky a změny u nás i na Slovensku a nabízí špičkovou zákaznickou podporu. Mzdový a personální systém, který vás vždy podpoří.

Naše další řešení

Mzdy

Číslům a výplatním páskám rozumíme jako málokdo. Nechte za sebe pracovat náš program. Přesně, přehledně, spolehlivě.

Řízení lidských zdrojů

Udržet a uřídit organizační strukturu někdy není jen tak.

HR Portál

Zjednodušte sobě a svým zaměstnancům práci s personálními daty a kontrolu nad událostmi.

Vašim potřebám na míru

Nákup licence

Pořiďte si licenci Nugget SW a používejte ji tak dlouho, jak budete potřebovat. Nákupem získáte veškeré výhody softwaru, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací. V případě změny v legislativě se software novinkám automaticky přizpůsobí.

Pronájem licence

Nechcete nebo nemůžete jednorázově investovat do nákupu softwaru? Pronajměte si licenci softwaru Nugget SW a využívejte všechny jeho výhody, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací.

Hostingové služby

S naším softwarem se nemusíte starat o hardware ani o "úložný prostor", vystačíte si s počítači. O vše ostatní se postaráme my. Vaše data budou bezpečně uložena, spravována a aktualizována na našich cloudových serverech. V případě jakýchkoli poruch je okamžitě opravíme.

Zaujali jsme vás?​

Rádi vám odpovíme na jakoukoli otázku.

Kontaktujte nás

Aktuality v personálních systémech