Dohody o provedení práce v roce 2024

Změny v oblasti dohod o provedení práce s účinností od 1. 7. 2024 budou pravděpodobně odloženy na 1. 1. 2025. A co víc? Budou nahrazeny s největší pravděpodobností novým konceptem.

Od července 2024 by měla platit nová pravidla u dohod o provedení práce. Počítají se zavedením dvou limitů, nad které se bude odvádět pojistné. Kvůli kritice z řad odborníků a zaměstnavatelů však ministerstvo chystá další změny.

Dohody konané mimo pracovní poměr, tzv. DPP zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn. Jednak jsou to změny, které vyvolala novelizace zákoníku práce. Některé z nich jsou účinné již od 1. 10. 2023 resp. (pokud jde o nárok na dovolenou) od 1. 1. 2024, jednak změny obsažené s účinností od 1. 7. 2024 v konsolidačním balíčku 2024. Je však velice pravděpodobné, že změny v oblasti dohod o provedení práce, které mají být účinné od 1. 7. 2024, budou zřejmě odloženy na 1. 1. 2025 a navíc budou nahrazeny novým konceptem. Které změny budou odloženy a zda například zůstane od 1. 7. 2024 zachována povinnost oznamování dohod o provedení práce, to nám ukáže až budoucí legislativní vývoj.

Součástí tzv. konsolidačního balíčku 2024 je koncepční změna týkající se účasti na nemocenském pojištění (a s ní spojeným odvodem pojistného na sociální zabezpečení) u zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce. Na tuto změnu navazuje také úprava nahlašování všech dohod o provedení práce správě sociálního zabezpečení – každý zaměstnavatel, který využívá dohody o provedení práce, by tak musel být registrován jako zaměstnavatel u příslušné správy sociálního zabezpečení.

Současný limit, který je nastavený až do 30. 6. 2024 jako měsíční příjem překračující fixně stanovenou částku 10.000 Kč, je podle zatím platné úpravy od 1. 7. 2024 navázán na vývoj průměrné mzdy. Především se má sčítat:

  • příjem z dohod o provedení práce plynoucí od jednoho zaměstnavatele
  • příjem z dohod o provedení práce plynoucí od všech zaměstnavatelů

Podle výše průměrné mzdy pro rok 2024 by tak od 1. 7. 2024 účast na nemocenském pojištění zakládal např.:

  • příjem z jedné dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele dosahující měsíčně částky 10.500 Kč (do 30. 6. 2024 zakládá účast na nemocenském pojištění až překročení limitu 10.000 Kč, podle nové úpravy je rozhodující již dosažení limitu)
  • příjem z několika dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele dosahující měsíčně částky 10.500 Kč
  • příjem z dohod o provedení práce od více zaměstnavatelů, pokud by bylo dosaženo měsíčně příjmu 17.500 Kč

S největší pravděpodobností bude nejspíš do konce prvního pololetí roku 2024 přijata zcela jiná podoba účasti na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce.  Změny budou navíc zřejmě odloženy až na 1. 1. 2025 a od 1. 1. 2025 by mohla být účast na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce upravena obdobně jako je tomu u dohod o pracovní činnosti (v roce 2024 tedy dosažením příjmu 4.000 Kč), kdy by pouze jeden ze zaměstnavatelů mohl na základě oznámení uplatnit limit pro účast na nemocenském pojištění ve výši 25 % průměrné mzdy (podle průměrné mzdy platné pro rok 2024 tedy dosažení příjmu 10.500 Kč) – měla by to být takzvaná rezervace pro jednoho zaměstnavatele. V případě, že má pracovník více dohod u více zaměstnavatelů, dostane rezervaci ten, kdo dřív přijde.

U dalších dohod by se pojištění neplatilo do částky 4000 korun. Nad tuto sumu by se už odváděla daň i pojistné.

Je ale také možné, že schválená novela ohledně dohod už zůstane beze změn.