Případové studie

 

Podívejte se, jak probíhala implementace u našich největších klientů. 

 

O CPI

CPI Property Group (dále jen „CPI“) je přední česká realitní skupina zabývající se developmentem, investicemi a správou nemovitostí. Skupina působí na českém a slovenském trhu od roku 1992 a své aktivity rozvíjí v oblasti rezidenčních nemovitostí, kancelářských objektů, maloobchodu, hotelů a logistických center.

Počet zaměstnanců:   1 700

V září 2021 nás společnost CPI požádala o osobní setkání a  ukázku našeho řešení HR Portálu. V rámci požadavku na digitalizaci procesů v celé skupině hledalo vedení CPI vhodné řešení i pro oblast řízení lidských zdrojů. Jejich představa zahrnovala jednoduchý a přitom komplexní systém, který bude přístupný i z mobilu a umožní elektronické řízení většiny interních HR procesů.

Dosavadní systém neposkytoval skupině CPI dostatečnou flexibilitu a rozvoj v oblasti digitalizace. Vedení společnosti jsme představili komplexní řešení v podobě HR Portálu, online aplikaci pro kompletní řešení problematiky ročního zúčtování a měsíčních slev na dani (Payminator) a mzdového a personálního systému Nugget SW. Námi navrhované řešení CPI zaujalo a společně jsme definovali další dílčí požadavky na dodatečný individuální vývoj.

V první fázi jsme sestavili pracovní skupinu. Za naši stranu se skládala z projektového manažera, vedoucího implementace, týmu konzultantů, software architekta a týmu vývojářů. Na straně CPI se projektu aktivně účastnili odborníci-garanti jednotlivých řešených oblastí a projektový manažer. Společně jsme připravili a odsouhlasili harmonogram implementace a nastavení systému a také harmonogram vývoje individuálních modifikací.

Implementace

První kontakt: září 2021
Počátek implementace: říjen 2021
Spuštění: leden 2022
Modifikace systému:

  • Fáze 1 – realizace listopad 2021 – únor 2022
  • Fáze 2 – realizace květen 2022 – prosinec 2022

Co si o realizaci projektu myslí Jitka Mácová, HR and Operation Director CPI PG? 
„Systém Nugget SW máme v naší firmě poměrně krátkou dobu, a i když byla implementace náročná kvůli časovému presu a custom požadavkům, díky sehranému týmu kolegů z RSM jsme vše zvládli v požadovaném termínu. Oceňujeme především výbornou uživatelskou podporu a ochotu k dalšímu vývoji systému dle našich potřeb a požadavků. Systém je velice kladně hodnocen nejen od našich hlavních uživatelů, pracovníků HR, ale především od našich zaměstnanců, kteří mají díky tomuto systému veškeré informace na jednom místě a vždy k dispozici. Portál je uživatelsky velmi přívětivý a přehledný a zvládne ho obsluhovat opravdu každý. Největším benefitem s příchodem tohoto systému Nugget SW je však výborná komunikace a podpora ze strany kolegů z RSM, kteří jsou vždy připraveni ochotně pomoci či poradit ve všech situacích. V neposlední řadě je to i celá řada funkcionalit, které systém nabízí a které jsou při zpracování náročné personální i mzdové agendy velkou pomůckou. Díky nim jsme ušetřili nemalé mzdové prostředky.“

O Penta Hospitals:

Společnost Penta Hospitals buduje stabilní síť zdravotnických zařízení s cílem poskytovat komplexní péči napříč obory. Pokrývá zdravotní péči od ambulantních specialistů přes akutní péči až po péči následnou a dlouhodobou. Vlastní nebo provozuje pět nemocnic akutní péče, dvě nemocnice následné péče, vlastní síť ambulantních zařízení a desítky zařízení pobytových sociálních služeb ALZHEIMER HOME.

S celkem 31 specializovanými domovy ALZHEIMER HOME je pak Penta Hospitals největším soukromým poskytovatelem pobytových sociálních služeb v ČR. Společnost je součástí nadnárodní zdravotnické skupiny Penta Hospitals International, která je jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče ve střední Evropě.

V lednu 2022 nás společnost Penta Hospitals požádala o návrh řešení mzdové a personální problematiky, a to v souvislosti s akvizicí dvanácti Alzheimercenter od investiční společnosti Creditas, která využívala náš Nugget SW. I přesto, že skupina Penta do té doby pracovala v jiném programovém prostředí, rozhodla se pro spolupráci s námi. Rozhodujícími faktory pro vedení společnosti byly nejen naše zkušenosti v oblasti sociálních služeb, transparentní licenční a cenová politika, plán dalšího rozvoje systému, ale v neposlední řadě také schopnost přizpůsobit program jejich potřebám.

Součástí projektu, který odstartoval v únoru 2022, bylo propojení systémů s účetnictvím, docházkovými systémy, datovými sklady a ERP a také specifické modifikace programu Nugget SW dle potřeb Penta Hospitals. Celý proces implementace byl rozdělen do sedmi samostatných částí, z nichž některé probíhaly zároveň a další na sebe přímo navazovaly.

Samostatnou kapitolou byl převod dat z jednotlivých center. Jednalo se o poměrně náročný proces, protože se měnila struktura a logika zpracování jednotlivých center zařazených do nové organizace. Součástí projektu navíc nebyl pouze faktický převod dat, ale i jejich následná kontrola, nastavení uživatelských oprávnění, převod zaměstnanců mezi jednotlivými středisky, zajištění přihlášek a odhlášek pro zdravotní pojišťovny atp. Převod jsme proto realizovali ve čtyřech vlnách.

Díky přesné koordinaci, detailnímu plánování a skvělé spolupráci týmů obou stran jsme projekt integrace Alzheimercenter do Penta Hospitals úspěšně dokončili v předem stanoveném termínu. Na základě této zkušenosti pak vedení Penta Hospitals v listopadu 2022 rozhodlo o převodu dalších center Penta Hospitals a Nemocnice Vršovice do našeho mzdového a personálního systému Nugget SW.

Implementace

První kontakt: leden 2022
Počátek implementace: únor 2022
Spuštění nových center a Nemocnice Vršovice v Nugget SW: leden 2023
Počet licencí: 2 700

Fáze implementace:
  • únor 2022: instalace Nugget SW
  • únor–březen 2022: první fáze modifikací Nugget SW
  • březen–červenec 2022: převod dat jednotlivých center
  • prosinec 2022: implementace dalších Alzheimercenter a Nemocnice Vršovice
  • prosinec 2022–březen 2023: implementace modifikací v Nemocnici Vršovice

Hana Suchá, koordinátorka projektu a manažerka centra mzdových služeb skupiny Penta Hospitals o realizaci projektu říká:
,,V naší společnosti se systémem Nugget SW pracujeme teprve krátkou dobu, ale výsledky již hodnotíme kladně. Proces implementace byl náročný pro celý tým, nicméně díky pečlivé přípravě celého procesu a skvělému kolektivu profesionálů z RSM, byl celý projekt realizován v termínu. Vážíme si a oceňujeme hlavně přímost komunikace, každodenní uživatelskou podporu, ale hlavně možnost vývoje a modifikace systému dle našich individuálních potřeb a požadavků. Naše personální odděleníl i naši zaměstnanci hodnotí tento systém pozitivně. Pro ně je cenné, že mají všechny relevantní informace pohromadě a kdykoli k dispozici. Tím největším přínosem je bezpochyby profesionální podpora ze stran týmu RSM, který je vždy oporou při procesu zpracovávání náročné personální i mzdové agendy. “

Zaujali jsme vás?​

Rádi vám odpovíme na jakoukoli otázku.

Kontaktujte nás