Řízení lidských zdrojů

Udržet a uřídit organizační strukturu někdy není jen tak.

Náš software poskytuje obsáhlé možnosti pracovního hodnocení. Postará se o přehledný katalog pracovních míst a definovaných pozic do nejmenšího detailu (popis a požadavky jednotlivých pozic, pracovní pomůcku atd.)   Řeší také náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnanců nebo oblast benefitů.

  • Jádrem modulu LZ/CS je tvorba a údržba organizačního schématu. Základním stavebním prvkem organizačního schématu je pozice, která má definovány určité vazby a atributy. Mezi základní vazby patří propojení na katalog pracovních míst (obsahuje popisy pracovních míst a požadavky na pracovní místa kladené) a dále prostřednictvím různých forem obsazení pozice na databázi zaměstnanců (obsahuje údaje o zaměstnancích). Atributy vztažené k pozici se jednak přebírají z vazeb (z pracovního místa požadavky, z údajů o zaměstnancích skutečnost) nebo se specifické požadavky mohou definovat přímo k dané pozici. Systém umožňuje definici více paralelních organizačních schémat a automatizovaně spravuje obsazení schématu zaměstnanci dle skutečností uvedených v personální databázi.
  • V rámci modulu můžete kdykoliv porovnávat plánované a skutečné kvalifikační předpoklady zaměstnance jak na funkci, na které se aktuálně nachází, tak na plánovanou funkci. S tím úzce souvisí plánování rezerv a postupů – systém vám poskytne podporu pro výběr a přípravu personálních rezerv, modelování kariéry vybraných zaměstnanců, jejich hodnocení a testování dle zvolených kritérií.
  • Systém připravuje plán školení na základě výběru vhodných kurzů a školení pro zaměstnance vyhodnocením disproporcí mezi plánovanými a skutečnými kvalifikačními požadavky. Zároveň paksleduje průběh a ukončení kurzů a automaticky aktualizuje dosaženou kvalifikaci zaměstnanců. Součástí systému jsou i veškeré informace o nákladech na zvyšování kvalifikace pracovníků, k posouzení z požadovaných hledisek.
  • Systém dále obstarává práci s databází uchazečů o zaměstnání v organizaci. V průběžně aktualizované databázi můžete dle zvolených kritérií vyhledávat vhodné kandidáty na potřebné pozice, vyhodnocovat jejich kvalifikaci a další předpoklady pro výkon dané pozice. Dále můžete evidovat náborové akce a následně je vyhodnocovat z hlediska efektivity (získaní uchazeči, přijatí zaměstnanci) a nákladovosti.
  • V oblasti hodnocení zaměstnanců systém nabízí prostředky pro plánování a realizaci periodických i jednorázových hodnotících akcí. Hodnotící akce má formu vyhodnocení definovaných hodnotících kritérií (včetně multikriteriálního hodnocení), vyhodnocení plnění pracovních činností a aktivit zaměstnance a slovního hodnocení. Při definici hodnotící akce je možno stanovit požadované nebo plánované hodnoty plnění kritérií zaměstnancem s možností vyhodnocení odchylek plánovaných a reálných hodnot. Zaměstnanci je možno vytvořit individualizovaný plán rozvoje s přímým propojením na plán vzdělávání a s možností vyhodnocení plánu na konci hodnoceného období.
  • Oblast vybavení pracovních míst vám poskytuje nástroje pro sledování požadavků na vybavení zaměstnanců (pracovních míst, pracovních pozic) pracovními pomůckami a ostatním pracovním vybavením. Průběžně můžete sledovat přidělení jednotlivých pracovních prostředků zaměstnancům, včetně podrobných informací o době a platnosti přidělení, vzniklých nákladů i informací o prostředku samotném. Pro vybrané typy vybavení (automobily, výpočetní technika, telefonní přístroje, karty) můžete využívat katalog.

 

Maximálně spolehlivý mzdový a personální systém s třicetiletou tradicí. Bez zbytečného čekání se přizpůsobí veškerým vašim požadavkům, flexibilně reaguje na legislativní novinky a změny u nás i na Slovensku a nabízí špičkovou zákaznickou podporu. Nugget SW vás nenechá na holičkách.

Naše další řešení

Mzdy

Číslům a výplatním páskám rozumíme jako málokdo. Nechte za sebe pracovat náš program. Přesně, přehledně, spolehlivě.

Personalistika

Zaměstnanec není jen soubor archivovaných dokumentů. Je to člověk se svými potřebami, vlastnostmi a specifiky.

HR Portál

Zjednodušte sobě a svým zaměstnancům práci s personálními daty a kontrolu nad událostmi.

Vašim potřebám na míru

Nákup licence

Získejte licenci Nugget SW do svého vlastnictví a využívejte ji tak dlouho, jak budete potřebovat. Nákupem získáte veškeré výhody softwaru, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací – v případě změny související legislativy se software novinkám automaticky přizpůsobí.

Pronájem licence

Nechcete nebo nemůžete jednorázově investovat do nákupu software? Pronajměte si licenci na Nugget SW a využívejte veškeré jeho výhody, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací.

Hostingové služby

S naším softwarem nemusíte řešit hardware ani “úložné prostory”, vystačíte si se svými počítači. Vše ostatní jde za námi. Vaše data budeme na našich cloudových serverech bezpečně uchovávat, spravovat i aktualizovat. V případě jakéhokoli zádrhelu obratem zajistíme nápravu.

Zaujali jsme vás?​

Rádi vám odpovíme na jakoukoli otázku.

Kontaktujte nás

Aktuality v oblasti řízení lidských zdrojů