Moduly HR Portálu


Velkou předností HR Portálu je jeho modulárnost. V primárním nastavení najdete několik základních modulů, další si zvolíte podle potřeb a preferencí vaší společnosti.

Homepage

Na úvodní obrazovce (homepage) jsou okna obsahující:

  • Systém včasného upozornění (např. ukončení zkušební doby, ukončení pracovního poměru, vypršení platnosti oprávnění, zdravotní prohlídky, školení atd.)
  • Zprávy od administrátora
  • Přehled žádostí o schválení nepřítomností (pokud jsou moduly součástí implementace)
  • Přehled o cestovních příkazech (pokud jsou moduly součástí implementace)

Osobní složka zaměstnance

Modul Osobní složka slouží zaměstnancům k nahlížení do jejich personálních dat a personálních dat jejich podřízených. V rámci pokročilého nastavení si můžete sami nadefinovat, k jakým konkrétním osobním informacím o podřízených bude mít manažer přístup (s výjimkou těch, které podléhají legislativním omezením).

Modul tedy umožňuje:

  • Nahlížení zaměstnanců do jejich osobních dat s možností aktualizace vybraných údajů
  • Nahlížení do dat podřízených zaměstnanců
  • Zobrazovat a stahovat elektronické výplatní pásky
  • Zpřístupňovat dokumenty vytvořené a archivované v personálním systému Nugget SW (např. pracovní smlouvy, mzdové výměry, interní předpisy apod.) a umožnit zaměstnancům možnost potvrdit jejich převzetí

Nepřítomnosti

Díky doplňkovému modulu Nepřítomnosti zaměstnanci jednoduše nahlásí svou nepřítomnost (dovolená, nemoc, školení atd.) a manažeři ji mohou obratem schválit. Veškeré nepřítomnosti se automaticky propisují mzdové účetní do systému Nugget SW a promítnou se do časového fondu daných zaměstnanců.

Bonusy

Volitelný modul Bonusy je dostupný zaměstnancům na vedoucích pozicích a umožňuje zadat až tři bonusové složky, včetně nastavení měsíců, ve kterých je možné daný bonus vyplatit. Po schválení se bonusy automaticky propisují do mezd.

Pokud k bonusům v rámci Vaší organizace přistupujete komplexněji, jsme připraveni i na tuto variantu. Základní modul Bonusy umíme rozšířit a upravit na míru každému zákazníkovi – např. jej doplnit o část hodnocení, zadat samotný výpočet bonusu na základě KPI apod.

Cestovní příkazy

Volitelný modul Cestovní příkazy umožňuje zaměstnancům snadno zažádat o tuzemskou i zahraniční služební cestu, včetně zadání požadavku na vyplacení zálohy předem. Formulář žádosti je interaktivní a maximálně intuitivní. Manažeři ve svém rozhraní mohou cestu ihned schválit a díky propojení s účetním oddělením ihned odchází požadavek na proplacení zálohy do účtárny (pokud o ni zaměstnanec požádal), a ta může být obratem vyplacena zaměstnanci – hotově nebo převodem na účet.

Žádanky

Volitelný modul Žádanky nabízí přehlednou evidenci a schvalování různých typů požadavků, přesně podle Vašich potřeb. V základním řešení mohou požadavky zadávat všichni zaměstnanci napříč společností, individuálně můžete volit podobu jednotlivých formulářů a také počet schvalovacích kol u jednotlivých požadavků.

Vstupní dotazník zaměstnance

Volitelný modul Vstupní dotazník zaměstnance je nedocenitelným pomocníkem při onboardingu. Budoucím novým zaměstnancům zpřístupníte dotazník ještě před podpisem pracovní smlouvy a požádáte je o vyplnění údajů, které se automaticky použijí při přípravě zaměstnanecké karty. Po nástupu do firmy získá nový zaměstnanec plnohodnotný profil se všemi funkcemi Portálu. Modul můžete zpřístupnit i třetí straně, například externí agentuře nebo konzultantům mimo vaši organizaci, kteří budou moci dotazníky odesílat za Vás.

Reporty

Modul Reporty je šikovným pomocníkem pro manažery, kteří nemají/nepotřebují mít přímý přístup do Nugget SW. V závislosti na přidělených oprávněních lze přímo v HR Portálu zobrazit a stáhnout do excelu jakoukoliv sestavu, kterou v Nugget SW pro tento účel nastavíte.

Payminator

HR Portál umožňuje snadné propojení se samostatnou webovou aplikací Payminator, která vám kompletně vyřeší agendu ročního zúčtování a slev na dani. Zaměstnanci už nebudou muset vyplňovat papírové „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ a „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“, vystačí si s intuitivním a interaktivním formulářem, jehož vyplnění zabere jen pár minut. Stejně pohodlná a jednoduchá je správa aplikace i pro příslušné mzdové účetní a personalisty.

Naše další řešení

Mzdy

Číslům a výplatním páskám rozumíme jako málokdo. Nechte za sebe pracovat náš program. Přesně, přehledně, spolehlivě.

Personalistika

Zaměstnanec není jen soubor archivovaných dokumentů. Je to člověk se svými potřebami, vlastnostmi a specifiky.

Řízení lidských zdrojů

Udržet a uřídit organizační strukturu někdy není jen tak.

Vašim potřebám na míru

Nákup licence

Pořiďte si licenci Nugget SW a používejte ji tak dlouho, jak budete potřebovat. Nákupem získáte veškeré výhody softwaru, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací. V případě změny v legislativě se software novinkám automaticky přizpůsobí.

Pronájem licence

Nechcete nebo nemůžete jednorázově investovat do nákupu softwaru? Pronajměte si licenci softwaru Nugget SW a využívejte všechny jeho výhody, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací.

Hostingové služby

S naším softwarem se nemusíte starat o hardware ani o "úložný prostor", vystačíte si s počítači. O vše ostatní se postaráme my. Vaše data budou bezpečně uložena, spravována a aktualizována na našich cloudových serverech. V případě jakýchkoli poruch je okamžitě opravíme.

Zaujali jsme vás?​

Rádi vám odpovíme na jakoukoli otázku.

Kontaktujte nás