Další připravovaná novela zákoníku práce – Valorizace minimální mzdy

Návrh novely zákoníku práce, která zavede předvídatelná pravidla pro valorizaci minimální mzdy, schválila vláda v posledním březnovém týdnu. MPSV podle navrhované novely vždy do 30. září vyhlásí výši minimální mzdy pro následující rok.

Částka minimální mzdy bude podle návrhu MPSV výsledkem součinu koeficientu stanoveného vládou a predikce průměrné mzdy v národním hospodářství pro příslušný kalendářní rok. Tento údaj zveřejňuje Ministerstvo financí.

Koeficient bude představovat cílený poměr minimální a průměrné mzdy v daném kalendářním roce. Při jeho stanovování bude vláda vycházet ze zákonem stanovených kritérií. Mezi ně patří kupní síla zákonných minimálních mezd s ohledem na životní náklady, obecná úroveň mezd a jejich rozdělení, tempo růstu mezd, dlouhodobá vnitrostátní míra produktivity a její vývoj.

Dle předloženého návrhu se zruší současná zaručená mzda a bude zaveden zaručený plat pro zaměstnance ve veřejných službách a státní správě.

Novela nyní projde meziresortním připomínkovým řízením. Její účinnost je plánována na 1. července 2024. Minimální mzda by tak byla poprvé stanovena na základě valorizačního mechanismu pro rok 2025.

Zdroj: MPSV