Digitalizace v oblasti zaměstnávání cizinců

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje další krok v digitalizaci svého úřadu

V rámci zlepšování služeb a modernizace úřadu přistoupilo MPSV k dalšímu kroku plné digitalizace, a to v oblasti zaměstnávání cizinců.

V případě zaměstnávání cizinců vzniká zaměstnavatelům povinnost tuto skutečnost hlásit Úřadu práce ČR.

Od 1. července bude zasílání těchto informací možné výhradně jedním z těchto tří digitálních kanálů:

  • Vyplněním formuláře na webu
  • Zasláním XML souboru do datové schránky Úřadu práce ČR
  • Přímou integrací Vašeho informačního systému s rozhraním MPSV

INFORMAČNÍ KARTA = Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění do zaměstnání.

SDĚLENÍ ­- NÁSTUP = sdělení o nástupu cizince, držitele pracovního oprávnění, do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení.

SDĚLENÍ – UKONČENÍ = sdělení o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince, držitele pracovního oprávnění.

Více informací naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/digitalizace-informacnich-karet