Mzdový systém

Číslům a výplatním páskám rozumíme jako málokdo. Nechte za sebe pracovat náš mzdový program. Přesně, přehledně a spolehlivě.

Neřešte, spolehněte se na nás. Profesionální mzdový software umožňuje nejen snadné zadávání a aktualizaci údajů o zaměstnancích a jejich srážkách, výpočet mezd, pojištění, příspěvků i nemocenských dávek, ale také vytváří elektronické výstupy pro státní správu a mnoho dalšího. Chytrý systém individuálních úprav vám navíc uleví od zbytečného manuálního zadávání a zdlouhavého počítání.

Nugget aktuality:  Zefektivněte svou agendu díky digitalizaci s Nuggetem!

Ukázka implementací Nugget SW u našich klientů. 

 • Snadné a úplné zadání údajů o zaměstnancích a jejich srážkách
 • Možnost provádění hromadných změn
 • Zadávání neodpracované doby pomocí datumů od-do
 • Jednoduché zadávání mateřské dovolené 
 • Automatický přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou
 • Možnost automatického dopočítávání docházky podle fondu či kalendáře zaměstnance po zadání neodpracované doby a přesčasů
 • Možnost nastavení výše sazeb příplatků a způsob výpočtu příplatku (z tarifu, průměru)
 • Možnost nastavit započitatelnost mzdových složek pro pracovně právní vztahy 
 • Sledování více souběžných pracovních poměrů, kompletní zpracování všech druhů mzdy
 • Přesné a spolehlivé výpočty, přesný výpočet všech daní a dávek, všech skupin zaměstnanců 
 • Výpočet a ustalování vyměřovacích základů pro nemocenské pojištění a průměrných výdělků pro pracovněprávní náhrady podle platných předpisů, výpočet odvodů na zdravotní a sociální pojištění
 • Penzijní připojištění (hromadné platby, individuální platby, tvorba hromadných souborů na pojišťovny)
 • Investiční/Kapitálové životní pojištění (hromadné platby, individuální platby, tvorba hromadných souborů na pojišťovny)
 • Automatické dlouhodobé sledování a proplácení pracovních neschopností
 • Výpočet ročního zúčtování daně ze mzdy
 • Vyúčtování zálohové a srážkové daně
 • Výpočet Povinného podílu (a možnost zadávání dat zasahující do Povinného podílu zpětně, např. v lednu přijde zaměstnanec s potvrzením o stupni invalidity od října předchozího roku)
 • Možnost opakování všech výpočtů (přepočítávání v rámci otevřeného účetního měsíce)
 • Hlídání minimální zaručené mzdy podle skupiny prací
 • Automatické doplatky do minimální mzdy
 • Výpočet nároku na dovolenou a jeho krácení podle zákoníku práce
 • Automatické provádění srážek všech typů v zákonném pořadí
 • Snižování pohledávek až do nuly
 • Mimořádné příkazy k úhradě v průběhu měsíce 
 • Veškerá podpora pro vyplácení mezd v hotovosti, prostřednictvím běžného účtu
 • Tisk nebo zobrazení veškerých potřebných výstupních zpráv a sestav
 • Statistické výkazy (různé výkazy práce)
 • Vytváření dlouhodobých zpráv (např. mzdové listy, stavy zaměstnanců) za libovolné období
 • Vytváření přehledů a souborů pro všechny zdravotní pojišťovny
 • Tvorba přehledů a souborů pro sociální pojišťovnu, vč. ELDP
 • ISPV, ISP
 • Automatický výpočet úrazového pojištění zaměstnanců za organizaci
 • Tisk hromadných příkazů k úhradě nebo vytváření souboru pro elektronický přenos do banky nebo spořitelny
 • Sledování mzdových nákladů po střediscích – zaměstnanec může během měsíce pracovat na více střediscích s různými tarify
 • Převod do účetnictví podle uživatelem definované účetní osnovy
 • Tvorba až 999 kalendářů pro různé typy směn s možností dočasné změny kalendáře či hromadné nahrání dočasné změny kalendáře každý měsíc  
 • Možnost decentralizovaného pořizování dat docházky
 • Jednoduchá tvorba uživatelských sestav, kdy si uživatel může vytvořit libovolnou sestavu skládající se z: pouze údajů o zaměstnancích, pouze údajů z jeho výplatní pásky (tedy mzdové složky) či kombinací obou. Některé sestavy (statistiky) lze vytvořit i na určité časové období (např. fiskální rok) 
 • On-line napojení na insolvenční rejstřík (na portál justice.cz)
 • Odesílání souborů na sociální pojišťovnu přímo z programu
 • Možnost odesílání elektronických výplatních pásek
 • Individuální uživatelské nastavení programu
 
Maximálně spolehlivý mzdový a personální systém s třicetiletou tradicí. Bez zbytečného čekání se přizpůsobí veškerým vašim požadavkům, flexibilně reaguje na legislativní novinky a změny u nás i na Slovensku a nabízí špičkovou zákaznickou podporu. Nugget SW vás nenechá na holičkách.

Naše další řešení

Personalistika

Zaměstnanec není jen soubor archivovaných dokumentů. Je to člověk se svými potřebami, vlastnostmi a specifiky.

Řízení lidských zdrojů

Udržet a uřídit organizační strukturu někdy není jen tak.

HR Portál

Zjednodušte sobě a svým zaměstnancům práci s personálními daty a kontrolu nad událostmi.

Vašim potřebám na míru

Nákup licence

Pořiďte si licenci Nugget SW a používejte ji tak dlouho, jak budete potřebovat. Nákupem získáte veškeré výhody softwaru, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací. V případě změny v legislativě se software novinkám automaticky přizpůsobí.

Pronájem licence

Nechcete nebo nemůžete jednorázově investovat do nákupu softwaru? Pronajměte si licenci softwaru Nugget SW a využívejte všechny jeho výhody, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací.

Hostingové služby

S naším softwarem se nemusíte starat o hardware ani o "úložný prostor", vystačíte si s počítači. O vše ostatní se postaráme my. Vaše data budou bezpečně uložena, spravována a aktualizována na našich cloudových serverech. V případě jakýchkoli poruch je okamžitě opravíme.

Zaujali jsme vás?​

Rádi vám odpovíme na jakoukoli otázku.

Kontaktujte nás

Aktuality pro mzdové systémy