Mzdový systém

Číslům a výplatním páskám rozumíme jako málokdo. Nechte za sebe pracovat náš mzdový program. Přesně, přehledně, spolehlivě.

Neřešte, spolehněte se na nás. Profesionální mzdový software umožňuje nejen snadné zadávání a aktualizaci údajů o zaměstnancích a jejich srážkách, výpočet mezd, pojištění, příspěvků i nemocenských dávek, ale také vytváří elektronické výstupy pro státní správu a mnoho dalšího. Chytrý systém individuálních úprav vám navíc uleví od zbytečného manuálního zadávání a zdlouhavého počítání.

Nugget aktuality:  Zefektivněte svou agendu díky digitalizaci s Nuggetem!

 • Snadné a úplné zadání údajů o zaměstnancích a jejich srážkách
 • Možnost provádění hromadných změn
 • Zadávání neodpracované doby pomocí dat od-do
 • Možnost automatického dopočítávání docházky podle kalendářního fondu po zadání neodpracované doby
 • Jednoduché zadávání nemocenské a mateřské dovolené, automatický přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou
 • Automatické stahování e-neschopenek s použitím certifikátů nebo datové schránky
 • Automatické dlouhodobé sledování a proplácení pracovních neschopností
 • Možnost nastavení výše sazeb příplatků
 • Možnost nastavení započitatelnosti jednorázových mezd pro pracovně právní vztahy
 • Sledování více souběžných pracovních poměrů, kompletní zpracování všech druhů mzdy
 • Přesné a spolehlivé výpočty, přesný výpočet všech daní a dávek, všech skupin zaměstnanců
 • Výpočet a ustalování vyměřovacích základů pro nemocenské pojištění a průměrných výdělků pro pracovně právní náhrady podle platných předpisů, výpočet odvodů na zdravotní a sociální pojištění
 • Penzijní připojištění
 • Kapitálové životní pojištění
 • Výpočet ročního zúčtování daně ze mzdy
 • Možnost opakování všech výpočtů (přepočítávání)
 • Ošetření minimální mzdy
 • Výpočet nároku na dovolenou a jeho krácení podle zákoníku práce
 • Automatické provádění srážek všech typů v zákonném pořadí
 • Snižování pohledávek až do poslední splátky
 • Veškerou podporu pro vyplácení mezd v hotovosti, prostřednictvím sporožira, běžného účtu nebo složenkou
 • Tisk nebo zobrazení veškerých potřebných výstupních zpráv a sestav
 • Zadávání dlouhodobých zpráv (např. mzdové listy, stavy zaměstnanců) za libovolné období
 • Vytváření výstupů pro všechny zdravotní pojišťovny
 • Automatický výpočet úrazového pojištění zaměstnanců za organizaci
 • Tisk hromadných příkazů k úhradě nebo vytváření souboru pro elektronický přenos do banky nebo spořitelny
 • Sledování mzdových nákladů po střediscích či zakázkách – zaměstnanec může během měsíce pracovat na více střediscích s různými tarify
 • Převod do účetnictví podle uživatelem definované účetní osnovy
 • Tvorbu až 999 kalendářů pro různé typy směn s možností dočasné změny kalendáře
 • Možnost decentralizovaného pořizování dat docházky
 • Tvorbu sestav mzdové statistiky s možností pružné, tabulkové formy (zpracovává se buď v agregaci za organizační jednotky nebo v detailu za jednotlivé zaměstnance;mzdová statistika umožňuje vytvářet i časové řady – porovnání vývoje mzdových nákladů mezi zadanými časovými obdobími)
 • Tvorbu souborů dat pro portály veřejné správy, automatické odesílání podání na ČSSZ s použitím certifikátů nebo datové schránky
 • On-line napojení na insolvenční rejstřík
 • Možnost odesílání výplatních pásek e-mailem
 • Možnost tisku výplatních pásek do formuláře pro tlakové lepení (vhodné pro přímé odeslání poštou)
 • Archivování libovolných dokumentů k zaměstnancům 

Naše další řešení

Personalistika

Zaměstnanec není jen soubor archivovaných dokumentů. Je to člověk se svými potřebami, vlastnostmi a specifiky.

Řízení lidských zdrojů

Udržet a uřídit organizační strukturu někdy není jen tak.

Samoobsluha

Zjednodušte sobě a svým zaměstnancům práci s personálními daty a kontrolu nad událostmi.

Vašim potřebám na míru

Nákup licence

Získejte licenci Nugget SW do svého vlastnictví a využívejte ji tak dlouho, jak budete potřebovat. Nákupem získáte veškeré výhody softwaru, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací – v případě změny související legislativy se software novinkám automaticky přizpůsobí.

Pronájem licence

Nechcete nebo nemůžete jednorázově investovat do nákupu software? Pronajměte si licenci na Nugget SW a využívejte veškeré jeho výhody, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací.

Hostingové služby

S naším softwarem nemusíte řešit hardware ani “úložné prostory”, vystačíte si se svými počítači. Vše ostatní jde za námi. Vaše data budeme na našich cloudových serverech bezpečně uchovávat, spravovat i aktualizovat. V případě jakéhokoli zádrhelu obratem zajistíme nápravu.

Zaujali jsme vás?​

Rádi vám odpovíme na jakoukoli otázku.

Kontaktujte nás