Mzdový a personální versus docházkový systém – jeden dodavatel na vše nebo raději ne?

Integrace, 2v1, 3v1… all-in-one řešení jsou v posledních letech velmi populární ve všech odvětvích, IT nevyjímaje. Obzvlášť dojde-li na výběrové řízení v korporaci, jsou nabídky, ve kterých jeden dodavatel nabídne vše poptávané, velkým lákadlem. Toto na první pohled jednoduché a elegantní řešení však často funguje na principu „něco za něco“. A to „něco“ často bývá kvalita některé z poskytovaných služeb – je zcela logické, že jedna firma většinou není tím největším odborníkem na řadů různých, často zcela odlišných programů. Týká se to i řešení v případě mzdových a personálních a docházkových systémů, což jsou systémy, které spolu na jednu stranu velmi úzce souvisí, ale na stranu druhou jsou zcela oddělené.

V případě, že ve firmě řešíte dodávku více různých systémů a máte možnost vzít je jako „balík“ od jednoho dodavatele, zvažte, zda se opravdu vyplatí sáhnout po tomto na první pohled nejjednodušším řešení a riskovat, že část nabízených systémů nebude na špičkové úrovní, protože dodavatel je má zařazené jen jako „doplňkové“. Zcela opačným řešením je vybrat na každý systém jiného dodavatele a zajistit si tak, že každý jednotlivý program vám bude maximálně vyhovovat. Toto řešení však může být zdlouhavé a administrativně i technicky náročné. Třetí možností je poohlédnout se po nabídkách spolupracujících dodavatelů, které kombinují výhody obou výše uvedených možností – jednodušší administrativu, implementaci a správu programů a zároveň špičkovou kvalitu všech dodávaných částí. Například mzdový a personální systém Nugget SW v oblasti docházkového systémů dlouhodobě velmi úspěšně spolupracuje s programem PowerKey od společnosti Advent.

Výběrem těchto spolupracujících dodavatelů máte jistotu dvou vysoce kvalitních řešení na míru přímo vaší společnosti – oba systémy patří mezi několika desetiletími prověřené špičky na trhu a díky nedocenitelným zkušenostem, vysoké variabilitě a důrazu na individuální přístup dokážou splnit i specifické a náročné požadavky jednotlivých klientů. Smluvně se sice bude jednat o dva různé produkty, ale obě společnosti spolu úzce kooperují a jejich společným cílem není jen úspěšná implementace a propojení obou řešení u zákazníka, ale také maximální přizpůsobení se potřebám klienta a efektivní fungování celého „balíku“, včetně dostupného poradenství a servisu. Každá ze společností se primárně věnuje oblasti, na kterou je odborníkem, ale zároveň se dostatečně orientuje i ve druhém ze systémů, což zajišťuje maximální možnou efektivitu fungování – nejen chodu obou systémů, ale i v případě servisu či oprav. Důkazem je více než 40 úspěšných společných implementací mzdového a personálního a docházkového systému ve společnostech napříč odvětvími.