Portál pro zaměstnance

Zjednodušte sobě a svým zaměstnancům práci s personálními daty, vzájemnou komunikaci a kontrolu nad událostmi.

Modul Portál pro zaměstnance (dále jen „Portál“) je integrovaným doplňkem základního řešení v architektuře Client/Server. Jedná se o portál, který umožňuje, aby zaměstnanci mohli přistupovat na svá vlastní personální data. Zároveň umožňuje vedoucím pracovat ve své kompetenci s daty jim podřízených zaměstnanců.

Portál pro zaměstnance v pěti minutách – seznamte se. Video ZDE.

Modul Portál obsahuje následující funkčnosti:

 • Nahlížení zaměstnanců do jejich osobních dat a dat jejich podřízených s možností aktualizace vybraných údajů
 • Zadávání žádostí a schvalování nepřítomností (dovolené, zdravotní volno atd.) s následným automatickým přenosem do mzdového modulu a přímým promítnutím do časového fondu zaměstnance (veškerá komunikace prostřednictvím zaměstnaneckého portálu je doprovázena automaticky generovanými upozorňujícími e-maily)
 • Elektronické výplatní pásky 
 • Automatické zpřístupňování dokumentů vytvořených a archivovaných v personálním systému (pracovní smlouvy, mzdové výměry, interní předpisy apod.) zaměstnancům s možností potvrzení převzetí
 • Automatické sledování a upozorňování na události – systém včasného upozornění (např. ukončení zkušební doby, ukončení pracovního poměru, vypršení platnosti oprávnění, zdravotní prohlídky, školení atd.)
 • Uživatelsky definované výstupy – reporting
 • Zpracování cestovních příkazů
 • Propojení s aplikací Payminator
 • ELDP
 • Signi – elektronické podepisování dokumentů
 • Hromadné generování dokumentů

Připravujeme (dokončení 2022):
Systém obecného workflow – univerzální vícekolový systém oběhu a schvalování dokumentů a formulářů

 • Univerzální aplikace na systémy dokumentů Nugget
 • Pokrytí základních personálních úkonů
  • Přijímání zaměstnance
   • Plánování a schválení pracovního místa
   • Vstupní dotazník
  • Žádost o změnu PPV (změna údajů)
  • Ukončování PPV
   • Žádost o ukončení PPV
   • Výstupní list
  • Návrh a schvalování periodických bonusů
 • Využití pro individuální zákaznické požadavky

Rozšíření možností archivu dokumentů – přiřazení dokumentů k dalším objektům v systému – školení, zdravotní prohlídky, vybavení a další.

Modul je automaticky nastaven tak, že zaměstnanci mají přístup pouze ke svým vlastním datům a vedoucí mají přístup k datům svých podřízených. V případě potřeby můžete individuálně nastavovat oprávnění k využívání jednotlivých funkcí modulu.

Mobilní verze Portálu pro zaměstnance

 • Decentralizované vykazování odpracovaných hodin na zakázky
 • Různé varianty hodnocení zaměstnanců s propojením na odměňování (periodická měsíční hodnocení, periodická roční hodnocení po zkušení době, hodnocení dle cílů)
 

Maximálně spolehlivý mzdový a personální systém s třicetiletou tradicí. Bez zbytečného čekání se přizpůsobí veškerým vašim požadavkům, flexibilně reaguje na legislativní novinky a změny u nás i na Slovensku a nabízí špičkovou zákaznickou podporu. Nugget SW vás nenechá na holičkách.

Naše další řešení

Mzdy

Číslům a výplatním páskám rozumíme jako málokdo. Nechte za sebe pracovat náš program. Přesně, přehledně, spolehlivě.

Personalistika

Zaměstnanec není jen soubor archivovaných dokumentů. Je to člověk se svými potřebami, vlastnostmi a specifiky.

Řízení lidských zdrojů

Udržet a uřídit organizační strukturu někdy není jen tak.

Vašim potřebám na míru

Nákup licence

Získejte licenci Nugget SW do svého vlastnictví a využívejte ji tak dlouho, jak budete potřebovat. Nákupem získáte veškeré výhody softwaru, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací – v případě změny související legislativy se software novinkám automaticky přizpůsobí.

Pronájem licence

Nechcete nebo nemůžete jednorázově investovat do nákupu software? Pronajměte si licenci na Nugget SW a využívejte veškeré jeho výhody, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací.

Hostingové služby

S naším softwarem nemusíte řešit hardware ani “úložné prostory”, vystačíte si se svými počítači. Vše ostatní jde za námi. Vaše data budeme na našich cloudových serverech bezpečně uchovávat, spravovat i aktualizovat. V případě jakéhokoli zádrhelu obratem zajistíme nápravu.

Zaujali jsme vás?​

Rádi vám odpovíme na jakoukoli otázku.

Kontaktujte nás