HR Portál

Zjednodušte sobě a svým zaměstnancům práci s personálními daty, vzájemnou komunikaci a kontrolu nad událostmi.

Modul HR Portál je integrovaným doplňkem základního řešení v architektuře Client/Server. Jedná se o portál, který umožňuje, aby zaměstnanci mohli přistupovat na svá vlastní personální data. Zároveň umožňuje vedoucím pracovat ve své kompetenci s daty jim podřízených zaměstnanců. 

HR Portál v pěti minutách – seznamte se:

Modul HR Portál obsahuje následující funkčnosti:

 • Nahlížení zaměstnanců do jejich osobních dat a dat jejich podřízených s možností aktualizace vybraných údajů
 • Zadávání žádostí a schvalování nepřítomností (dovolené, zdravotní volno atd.) s následným automatickým přenosem do mzdového modulu a přímým promítnutím do časového fondu zaměstnance (veškerá komunikace prostřednictvím zaměstnaneckého portálu je doprovázena automaticky generovanými upozorňujícími e-maily)
 • Elektronické výplatní pásky a ELDP
 • Automatické zpřístupňování dokumentů vytvořených a archivovaných v personálním systému (pracovní smlouvy, mzdové výměry, interní předpisy apod.) zaměstnancům s možností potvrzení převzetí
 • Automatické sledování a upozorňování na události – systém včasného upozornění (např. ukončení zkušební doby, ukončení pracovního poměru, vypršení platnosti oprávnění, zdravotní prohlídky, školení atd.)
 • Uživatelsky definované výstupy – reporting
 • Zpracování cestovních příkazů
 • Propojení s aplikací Payminator – Intuitivní webová aplikace nahrazující papírovou formu růžových prohlášení
 • ELDP
 • Signi – elektronické podepisování dokumentů
 • Hromadné generování dokumentů
 • Chat
 • Vstupní formulář zaměstnance
 • Systém obecného workflow – univerzální vícekolový systém oběhu a schvalování dokumentů a formulářů.
  • Univerzální aplikace na systémy dokumentů Nugget
  • Pokrytí základních personálních úkonů:
   • Přijímání zaměstnance:
    • Plánování a schválení pracovního místa
    • Vstupní dotazník
   • Žádost o změnu PPV (změna údajů)
   • Ukončování PPV:
    • Žádost o ukončení PPV
    • Výstupní list
   • Návrh a schvalování periodických bonusů
  • Využití pro individuální zákaznické požadavky

Systém obecného Workflow je nástrojem pro schvalování různých typů požadavků, přičemž pro každý požadavek je určen příslušný formulář. Skládá se ze schvalovacích kol, přičemž v rámci schvalovacího kola schvaluje formulář vždy jeden schvalovatel. V základním řešení mají možnost zadat požadavek všichni zaměstnanci všem zaměstnancům napříč společnostmi, a to až v šesti schvalovacích kolech. Formulář má možnost editovat zadavatel a administrátor workflow, ostatní účastníci jen schvalují/zamítají – systém následně zobrazuje aktuální stav procesu a přehledy zadaných i schvalovaných požadavků všem zúčastněným. Na výběr jsou v základu tři formuláře: nástup nového zaměstnance (schválení nového pracovního místa), změna smlouvy a ukončení pracovního poměru (oboje s možností přenosu schválené změny do personálního systému).

Připravujeme – dokončení v průběhu roku 2023:

 • Žádosti o školení
 • Rozšíření možností archivu dokumentů – přiřazení dokumentů k dalším objektům v systému – školení, zdravotní prohlídky, vybavení a další

Vyvinuli jsme také následující individuální řešení pro konkrétní zákazníky:

 • Decentralizované vykazování odpracovaných hodin na zakázky
 • Různé varianty hodnocení zaměstnanců s propojením na odměňování (periodická měsíční hodnocení, periodická roční hodnocení po zkušení době, hodnocení dle cílů)

Rozšíření možností archivu dokumentů – přiřazení dokumentů k dalším objektům v systému – školení, zdravotní prohlídky, vybavení a další.

Modul je automaticky nastaven tak, že zaměstnanci mají přístup pouze ke svým vlastním datům a vedoucí mají přístup k datům svých podřízených. V případě potřeby můžete individuálně nastavovat oprávnění k využívání jednotlivých funkcí modulu.

Mobilní verze HR Portálu

 • Decentralizované vykazování odpracovaných hodin na zakázky
 • Různé varianty hodnocení zaměstnanců s propojením na odměňování (periodická měsíční hodnocení, periodická roční hodnocení po zkušení době, hodnocení dle cílů)
 

Maximálně spolehlivý mzdový a personální systém s třicetiletou tradicí. Bez zbytečného čekání se přizpůsobí veškerým vašim požadavkům, flexibilně reaguje na legislativní novinky a změny u nás i na Slovensku a nabízí špičkovou zákaznickou podporu. Mzdový a personální systém, který vás vždy podpoří.

Naše další řešení

Mzdy

Číslům a výplatním páskám rozumíme jako málokdo. Nechte za sebe pracovat náš program. Přesně, přehledně, spolehlivě.

Personalistika

Zaměstnanec není jen soubor archivovaných dokumentů. Je to člověk se svými potřebami, vlastnostmi a specifiky.

Řízení lidských zdrojů

Udržet a uřídit organizační strukturu někdy není jen tak.

Vašim potřebám na míru

Nákup licence

Získejte licenci Nugget SW do svého vlastnictví a využívejte ji tak dlouho, jak budete potřebovat. Nákupem získáte veškeré výhody softwaru, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací – v případě změny související legislativy se software novinkám automaticky přizpůsobí.

Pronájem licence

Nechcete nebo nemůžete jednorázově investovat do nákupu software? Pronajměte si licenci na Nugget SW a využívejte veškeré jeho výhody, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací.

Hostingové služby

S naším softwarem nemusíte řešit hardware ani “úložné prostory”, vystačíte si se svými počítači. Vše ostatní jde za námi. Vaše data budeme na našich cloudových serverech bezpečně uchovávat, spravovat i aktualizovat. V případě jakéhokoli zádrhelu obratem zajistíme nápravu.

Zaujali jsme vás?​

Rádi vám odpovíme na jakoukoli otázku.

Kontaktujte nás