Portál pro zaměstnance

Zjednodušte sobě a svým zaměstnancům práci s personálními daty, vzájemnou komunikaci a kontrolu nad událostmi.

Neřešte, spolehněte se na nás. Profesionální mzdový software umožňuje nejen snadné zadávání a aktualizaci údajů o zaměstnancích a jejich srážkách, výpočet mezd, pojištění, příspěvků i nemocenských dávek,  vytváření elektronických výstupů pro státní správu a mnoho dalšího. Efektivní systém musí čerpat ze všech datových zdrojů, a to pokud možno nejpřímější cestou. Tímto zdrojem jsou především vlastní zaměstnanci, kterým personální portál pro zaměstnance nejenom zpřístupní informace, které by bylo nutno problematicky komunikovat jinými prostředky, ale především je vtáhne přímo do personálních procesů a tím ulehčí práci personálním a mzdovým specialistům.

Portál pro zaměstnance nabízí například:

 • Nahlížení zaměstnanců do jejich osobních dat a dat jejich podřízených s možností aktualizace vybraných údajů
 • Zadávání žádostí a schvalování nepřítomností (dovolené, zdravotní volno atd.) s následným automatickým přenosem do mzdového modulu a přímým promítnutím do časového fondu zaměstnance (veškerá komunikace prostřednictvím zaměstnaneckého portálu je doprovázena automaticky generovanými upozorňujícími e-maily)
 • Elektronické výplatní pásky a ELDP
 • Automatické zpřístupňování dokumentů vytvořených a archivovaných v personálním systému (pracovní smlouvy, mzdové výměry, interní předpisy apod.) zaměstnancům s možností potvrzení převzetí

Modul je automaticky nastaven tak, že zaměstnanci mají přístup pouze ke svým vlastním datům a vedoucí mají přístup k datům svých podřízených. V případě potřeby můžete individuálně nastavovat oprávnění k využívání jednotlivých funkcí modulu.

 • Automatické sledování a upozorňování na události – systém včasného upozornění (např. ukončení zkušební doby, ukončení pracovního poměru, vypršení platnosti oprávnění, zdravotní prohlídky, školení atd.)
 •  Uživatelsky definované výstupy – reporting 
Rádi vám nabídneme i individuální řešení na míru. 

Pro naše zákazníky jsme vyvinuli mimo jiné:
 
 • Decentralizované vykazování odpracovaných hodin na zakázky
 • Různé varianty hodnocení zaměstnanců s propojením na odměňování (periodická měsíční hodnocení, periodická roční hodnocení po zkušení době, hodnocení dle cílů)

Připravujeme:

 • Zpracování cestovních příkazů
 • Žádosti o školení
 • Vstupní dotazník pro nové zaměstnance
 • Žádosti o přidělení pracovních pomůcek

Naše další řešení

Mzdy

Číslům a výplatním páskám rozumíme jako málokdo. Nechte za sebe pracovat náš program. Přesně, přehledně, spolehlivě.

Personalistika

Zaměstnanec není jen soubor archivovaných dokumentů. Je to člověk se svými potřebami, vlastnostmi a specifiky.

Řízení lidských zdrojů

Udržet a uřídit organizační strukturu někdy není jen tak.

Vašim potřebám na míru

Nákup licence

Získejte licenci Nugget SW do svého vlastnictví a využívejte ji tak dlouho, jak budete potřebovat. Nákupem získáte veškeré výhody softwaru, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací – v případě změny související legislativy se software novinkám automaticky přizpůsobí.

Pronájem licence

Nechcete nebo nemůžete jednorázově investovat do nákupu software? Pronajměte si licenci na Nugget SW a využívejte veškeré jeho výhody, včetně pravidelných právních a mzdových aktualizací.

Hostingové služby

S naším softwarem nemusíte řešit hardware ani “úložné prostory”, vystačíte si se svými počítači. Vše ostatní jde za námi. Vaše data budeme na našich cloudových serverech bezpečně uchovávat, spravovat i aktualizovat. V případě jakéhokoli zádrhelu obratem zajistíme nápravu.

Zaujali jsme vás?​

Rádi vám odpovíme na jakoukoli otázku.

Kontaktujte nás