Dohoda o provedení práce v roce 2025

Změny od roku 2025

Dohoda o provedení práce (DPP) bude nově považována buď za klasické (ostatní) zaměstnání, nebo za zaměstnání malého rozsahu – dle výše příjmu za měsíc. Výjimkou budou DPP v tzv. režimu oznámené dohody. Ten půjde uplatnit jen na DPP u toho zaměstnavatele, který nahlásí dohodu na ČSSZ jako první.

Zaměstnanci, kteří budou mít více DPP, si tedy budou moci v každém měsíci stanovit, která z DPP bude oznamovaná (zaměstnavatel ji elektronicky oznámí ČSSZ). Tato dohoda bude zvýhodněná, bude možné na ni uplatnit vyšší limit pro odvod sociálního a zdravotní pojištění (tzv. rozhodná částka pro účast na pojištění). Ten se u ní stanoví jako 25 % průměrné mzdy dle § 23b odst. 4 zák. č. 589/1992 Sb. (pro rok 2024 jde po zaokrouhlení na celé pětistovky dolů o částku 10 500 Kč – rozhodnou částku bude vyhlašovat MPSV ve Sbírce sdělením – tu platnou pro příští rok se dozvíme na podzim). Protože tento limit bude platný jen u toho zaměstnavatele, který ji oznámil jako první, mohou si ostatní u ČSSZ online ověřit, že tuto hlavní DPP u daného člověka neoznámil někdo jiný už dříve. V případě DPP, u které zaměstnanec nepodepsal tzv. Prohlášení poplatníka, aplikuje zaměstnavatel na odměnu srážkovou daň.

U všech ostatních neoznamovaných DPP bude platit limit pro odvody pojistného ve výši 4000 Kč. Při příjmu do této rozhodné částky půjde o režim zaměstnání malého rozsahu (pojistné se neplatí) a je aplikována srážková daň. Při příjmu nad rozhodnou částku se odvádí pojistné a platí se zálohová daň.

Režim oznámené dohody se bude uplatňovat poprvé na leden 2025, v termínu od 1. 1. 2025 do 20. 2. 2025.