Ochrana soukromí a používání cookies

Tato politika na ochranu soukromí a používání cookies popisuje způsob, jakým RSM Payroll Solutions CZ s.r.o. shromažďuje, používá, udržuje a manipuluje s daty, které získala od uživatelů (dále v jednotném čísle označován jako „Uživatel“) na internetových stránkách www.nuggetsw.cz (nadále označována jako “stránka”). Tato politika se vztahuje na všechen webový obsah poskytovaný RSM Payroll Solutions CZ.

Osobní informace umožňující identifikaci

Můžeme shromažďovat informace umožňující identifikaci od uživatelů nebo vztahující se k uživateli různými cestami, které zahrnují, nikoliv výlučně, přihlášení k odběru obchodních sdělení (viz souhlas), odeslání kontaktního formuláře nebo odeslání poptávky po našich službách (viz souhlas). Tyto údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, když uživatel odešle jeden z výše zmíněných formulářů.

Neosobní informace umožňující identifikaci

Tyto informace zahrnují sběr vaší IP adresy a cookies. Neosobní informace umožňující identifikaci sbíráme pouze za předpokladu, že nám povolíte využívání cookies pro reklamní účely.

Takto jsme schopní například zjistit orientačně váš věk, zájmy nebo pohlaví. Jsme schopní provázat vaši aktivitu na webových stránkách s vaším profilem na Facebooku a následně vás na jejich základě cílit (neznáme vaše jméno ani další údaje, ale prostřednictvím platformy Facebook vás můžeme zacílit). Tyto údaje uchováváme maximálně 26 měsíců.

V nezbytném rozsahu (v řádu jednotek dní) udržujeme IP adresy návštěvníků stránek, abychom byli schopní odhalit případný útok na naše stránky.

Neosobní informace neumožňující identifikaci

Tento typ údajů sbíráme automaticky s využíváním webových stránek. Jedná se například o agregované a anonymizované údaje o používání těchto webových stránek, typ internetového prohlížeče, typ operačního systému a podobné informace. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí systému Google Analytics. Možnost předejití shromažďování těchto informací je popsána v následujících odstavcích.

Používání cookies

Tato internetová stránka používá “cookies” pro zlepšení uživatelské přívětivosti stránek a produktu a retargeting. Cookies jsou malé soubory, které jsou uložené na vašem počítači a uchovávají informaci, kterou do ní uloží správce webových stránek. Typy cookies: Nezbytná – Tato cookies jsou klíčová pro správnou funkci webových stránek a umožňují Vám využívat všech funkcí, které zde naleznete. Výkonnostní – Tato cookie nám umožňují pochopit, jak se návštěvníci chovají na našich webových stránkách pomocí poskytování informací o navštívených stránkách, času na nich strávených atd. Propagační – Tato cookies jsou používána, aby Vám zprostředkovala relevantnější a zajímavější obsah. Mohou být použita k cílené reklamě nebo k omezení počtu, kolikrát je Vám reklama zobrazena. Také nám pomáhají vyhodnotit efektivnost našich reklamních kampaní.

Jak zabránit ukládání cookies?

Propagační cookies ukládáme jen tehdy, pokud nám poskytnete souhlas. Nemusíte se tedy z nich nijak odhlašovat.

Nezbytná a Výkonnostní cookies ukládáme bez vašeho souhlasu, informace v nich nemohou vést k vaší identifikaci. V případě, že ale nechcete, aby se tento typ cookies sbíral, můžete:

Nainstalovat Google Analytics Opt Out rozšíření – na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout naleznete rozšíření pro nejpoužívanější prohlížeče, které zabrání ukládání cookies tohoto analytického nástroje.

Vypnutí JavaScriptu v prohlížeči – prosíme, berte na vědomí, že tato metoda může ohrozit správnou funkčnost či jiných webových stránek. Postupy se liší v konkrétních prohlížečích.

Deaktivace ukládání cookies od třetích stran – toto opatření způsobí, že nebudeme moci personalizovat Vaši návštěvu na našich webových stránkách. Postupy se liší v konkrétních prohlížečích.

Postup deaktivace JavaScriptu a ukládání cookies od třetích stran je popsaný například na stránce http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tyto webové stránky poté nemusí fungovat správně.

Jak používáme shromážděné informace?

Účel zpracování shromážděných dat je jeden z následujících, vždy ale pouze v povoleném rozsahu nebo s vaším souhlasem:

K vylepšení zákaznického servisu (např. díky zaslání dotazu přes náš kontaktní formulář) Informace, které poskytnete, nám pomohou vyřídit Vaše dotazy a požadavky na podporu efektivněji.

K personalizování procházení stránek (např. volba jazyka) Můžeme použít informace k agregovanému porozumění, jak uživatelé jako skupina využívají našich služeb a zdrojů na stránkách.

K vylepšení našich webových stránek Můžeme použít zpětnou vazbu, kterou poskytnete, abychom vylepšili naše služby.

K propagačním účelům, pořádání soutěží nebo průzkumům (např. na základě Vaší interakce se stránkami Vám zobrazujeme relevantní reklamy)

Jak se odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Chcete-li odvolat souhlas s využíváním propagačních cookies, musíte vymazat naše cookies stejným způsobem, jako byste je deaktivovali.

Chcete-li, abychom také vymazali všechna data, která o vás máme, napište nám na privacy@rsm.cz. Pokusíme se data smazat nebo znehodnotit tak, abychom maximálně vyhověli vašem požadavku.

Chcete-li se odhlásit z našich obchodních sdělení, můžete tak učit tlačítkem “odhlásit se” v zápatí každého newsletteru.

Jak chráníme Vaše data?

Uplatňujeme dostatečná opatření k bezpečné ochraně, ukládání a zpracování Vašich osobních dat, čímž je chráníme proti neautorizovanému přístupu, odcizení, zneužití nebo zničení shromážděných dat. Konkrétní kroky by vzhledem k veřejnosti tohoto dokumentu nebylo vhodné zveřejňovat.

Sdílení osobních informací

Neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme Vaše osobní data. V případě poskytnutí souhlasu s propagačními cookies, můžeme sdílet data s reklamními a analytickými platformami od společností Google, Facebook, Instagram, Seznam. K uchovávání dat pro odesílání obchodních sdělení využíváme software MailChimp. Všichni zpracovatelé aplikují dostatečná opatření k ochraně vašich osobních údajů.

Změny v této politice na ochranu soukromí

RSM Payroll Solutions CZ má právo upravovat tento dokument kdykoliv. Pokud se tak stane, bude nahrazen tento dokument v zápatí stránky, s aktualizovaným datem. Prosíme, uživatele, aby často kontrolovali tuto politiku na ochranu soukromí, aby byli stále informování o způsobu, jakým je nakládáno s jejich daty. Pouze Vy, jako uživatelé, jste odpovědní za zobrazování této politiky.

Souhlas s těmito podmínkami

Používáním těchto stránek souhlasíte s touto politikou na ochranu soukromí. Pokud nesouhlasíte, můžete použít některé z metod pro zabránění sběru dat nebo, v případě naprostého nesouhlasu, nepoužívejte tyto webové stránky. Používáním těchto stránek po zveřejnění aktualizovaných podmínek stále vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy k této politice na ochranu soukromí nebo metodám shromažďování dat, kontaktujte nás: RSM CZ a. s., RSM Technology CZ s.r.o., RSM Payroll Solutions CZ s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika +420 226 219 000 privacy@rsm.cz. Tento dokument byl naposledy aktualizován 30. dubna 2018.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

Souhlasím, aby mi společnost RSM Payroll Solutions CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 45272085 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9166 (dále jen „RSM“), zasílala obchodních sdělení.

Souhlasím, aby pro tento účel RSM zpracovala tyto mé osobní údaje:

jméno a příjmení
název společnosti, kterou zastupuji
e-mail

Svůj souhlas uděluji na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Rozumím, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, a to odhlášením v každém newsletteru, oznámením zaslaným na adresu sídla RSM nebo na emailovou adresu privacy@rsm.cz.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

a) práva na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od RSM informaci, zda a jaké osobní údaje zpracovává;
b) práva na opravu a výmaz osobních údajů ve stanovených případech;
c) práva na omezení zpracování;
d) práva vznést námitku proti zpracování;
e) práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení našich povinností při zpracování osobních údajů

Dále beru na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno RSM, osobní údaje však pro RSM mohou zpracovávat také další osoby (zpracovatelé, např. poskytovatelé služeb MailChimp, Google, Microsoft), kterým tak budou mé osobní údaje zpřístupněny. Zpracovatelé RSM uplatňují dostatečná opatření pro ochranu vašich osobních údajů. Data jsou uložena v EU nebo ve třetích zemích, která jsou součástí iniciativy Privacy Shield.