Spracovanie osobných údajov

Ochrana súkromia a používanie cookies

Táto politika na ochranu súkromia opisuje spôsob, akým RSM Payroll Solutions CZ s.r.o. zhromažďuje, používa, udržiava a manipuluje s dátami, ktoré získala od používateľov (ďalej v jednotnom čísle označovaný ako „Užívateľ“) na internetových stránkach rsmsk.sk (naďalej označovaná ako „ stránka“) Táto politika sa vzťahuje na všetok webový obsah poskytovaný spoločnosťou RSM Payroll Solutions CZ s.r.o.

Osobné informácie umožňujúce identifikáciu

Môžeme zhromažďovať informácie umožňujúce identifikáciu od užívateľov alebo vzťahujúce sa k užívateľovi rôznymi cestami, ktoré zahŕňajú, nie výlučne, prihlásenie k odberu obchodných oznámení, odoslanie kontaktného formulára alebo odoslaním dopytu po našich službách. Tieto údaje sú zhromažďované len vtedy, keď používateľ odošle jeden z vyššie zmienených formulárov.

Neosobné informácie umožňujúce identifikáciu.

Môžeme zhromažďovať neosobné údaje o užívateľoch kedykoľvek pri interakcii s webovou stránkou. Neosobné informácie umožňujúce identifikáciu zahŕňajú typ prehliadača, typ operačného systému, IP adresa, návštevy stránok, poskytovateľ internetového pripojenia a podobné informácie. Tieto informácie sú zhromažďované pomocou systému Google Analytics. Možnosť predísť zberu týchto informácií, je opísaná v nasledujúcich odsekoch.

Používanie cookies

Táto internetová stránka používa „cookies“ pre zlepšenie užívateľskej prívetivosti stránok a produktu. Typy cookies: Nevyhnutná – Táto cookies sú kľúčové pre správnu funkciu webových stránok a umožňujú vám využívať všetkých funkcií, ktoré tu nájdete. Výkonnostné – Táto cookie nám umožňujú pochopiť, ako sa návštevníci správajú na našich webových stránkach pomocou poskytovania informácií o navštívených stránkach, času na nich strávených atď. Funkčné – táto cookies nám umožňujú zapamätať si vaše voľby pri návšteve tohto webu, ako je napr. výber jazyka. Zacielenie / propagačné – Táto cookies sú používané, aby vám sprostredkovala relevantnejšie a zaujímavejšie obsah. Môžu byť použité na cielené reklame alebo k obmedzenie počtu, koľkokrát je vám reklama zobrazená. Tiež nám pomáhajú vyhodnotiť efektívnosť našich reklamných kampaní. Cookies sú uložené vo vašom počítači po dobu 90 dní od prvej návštevy našich webových stránok.

Ako zabrániť ukladaniu cookies?

Inštaláciou Google Analytics Opt Out rozšírený í – na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout nájdete rozšírenie pre najpoužívanejšie prehliadače, ktoré zabránia ukladanie cookies tohto analytického nástroja.

Odhláste sa z Facebook Custom Audience cielených reklám na stránke https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Vypnutie JavaScriptu v prehliadači – prosíme, berte na vedomie, že táto metóda môže ohroziť správnu funkčnosť či iných webových stránok. Postupy sa líšia v konkrétnych prehliadačoch.

Deaktivácia ukladanie cookies od tretích strán – toto opatrenie spôsobí, že nebudeme môcť personalizovať vašu návštevu na našich webových stránkach. Postupy sa líšia v konkrétnych prehliadačoch.

Postup deaktivácie JavaScriptu a ukladanie cookies od tretích strán je popísaný napríklad na stránke http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Ako používame zhromaždené informácie?

Účel spracovania zhromaždených údajov je jeden z nasledujúcich:

  • K vylepšenie zákazníckeho servisu (napr. vďaka zaslanie otázky cez náš kontaktný formulár) Informácie, ktoré poskytnete, nám pomôžu vybaviť vaše otázky a požiadavky na podporu efektívnejšie.
  • K personalizované prechádzanie stránok (napr. voľba jazyka) Môžeme použiť informácie k agregovaný porozumenie, ako užívatelia ako skupina využívajú našich služieb a zdrojov na stránkach.
  • K vylepšenie našich webových stránok Môžeme použiť spätnú väzbu, ktorú poskytnete, aby sme vylepšili naše služby.
  • K propagačným účely, organizovanie súťaží alebo prieskumom (napr. na základe vašej interakcie so stránkami vám zobrazujeme relevantné reklamy)

Ako chránime vaše dáta?

Uplatňujeme dostatočné opatrenia na bezpečné ochrane, ukladanie a spracovanie vašich osobných dát, čím je chránime proti neautorizovanému prístupu, odcudzenie, zneužitie alebo zničenie zhromaždených dát. Konkrétne kroky by vzhľadom k verejnosti tohto dokumentu nebolo vhodné zverejňovať.

Zdieľanie osobných informácií

Nepredávame, zámenu alebo neprenajímame vaše osobné dáta. Môžeme zdieľať všeobecné demografické agregované dáta o užívateľoch, ktoré nie sú späté s konkrétnou osobou so spoľahlivými reklamnými platformami za účely v sekciu „Ako používame zhromaždené informácie“. Na propagačné účely a za účelom bezpečnejšie správy osobných údajov môžeme používať služby tretích strán, ak ste nám dali súhlas používaním tejto stránky. Napr. využívame systém pre posielanie obchodných oznámení, ktorý nám umožňuje zasielať pôsobivejšie obchodné oznámenia a efektívnejšie spravovať vaše údaje.

Zmeny v tejto politike na ochranu súkromia

RSM Consulting SK má právo upravovať tento dokument kedykoľvek. Ak sa tak stane, bude nahradený tento dokument v päte stránky, s aktualizovaným dátumom. Prosíme, užívateľov, aby často kontrolovali túto politiku na ochranu súkromia, aby boli stále informovaní o spôsobe, akým sa nakladá s ich dátami. Iba vy, ako užívatelia, ste zodpovední za zobrazovanie tejto politiky.

Súhlas s týmito podmienkami

Používaním týchto stránok súhlasíte s touto politikou na ochranu súkromia. Ak nesúhlasíte, môžete použiť niektoré z metód pre zabránenie zberu dát alebo, v prípade úplného nesúhlasu, nepoužívajte tieto webové stránky. Používaním týchto stránok po zverejnení aktualizovaných podmienok stále uznávate týmito podmienkami.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky k tejto politike na ochranu súkromia alebo metódam zhromažďovania dát, kontaktujte nás: RSM CZ a. s., RSM Technology CZ s.r.o., RSM Payroll Solutions CZ s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika +420 226 219 000 privacy@rsm.cz.

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 20.6.2016.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení

Súhlasím, aby mi spoločnosť RSM Payroll Solutions CZ s.r.o., so sídlom Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 45272085 zapísaná vo verejnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 9166 (ďalej len „RSM“) , zasielala obchodných oznámení.

Súhlasím, aby na tento účel RSM spracovala tieto moje osobné údaje:

meno a priezvisko

názov spoločnosti, ktorú zastupujem

e-mail

 

Svoj súhlas udeľujem na dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu. Rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to odhlásením v každom newsletteru, oznámením zaslaným na adresu sídla RSM alebo na emailovú adresu privacy@rsm.cz.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte:

a) práva na prístup k osobným údajom, tj. právo získať od RSM informáciu, či a aké osobné údaje spracúva;

b) práva na opravu a vymazanie osobných údajov v stanovených prípadoch;

c) práva na obmedzenie spracovanie;

d) práva namietať proti spracovaniu;

e) práva obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade porušenia našich povinností pri spracovaní osobných údajov

Ďalej beriem na vedomie, že spracovanie osobných údajov je vykonávané RSM, osobné údaje však pre RSM môžu spracovávať aj ďalšie osoby (spracovatelia, napr. Poskytovatelia služieb MailChimp, Google, Microsoft), ktorým tak budú moje osobné údaje sprístupnené. Spracovatelia RSM uplatňujú dostatočné opatrenia pre ochranu vašich osobných údajov. Dáta sú uložené v EÚ alebo v tretích krajinách, ktoré sú súčasťou iniciatívy Privacy Shield.