Změny u zaměstnaneckých benefitů

Změny u zaměstnaneckých benefitů

Pozměňovací návrh k novele zákona, který upravuje dohody o provedení práce, upravuje od července 2024 také vybrané zaměstnanecké benefity (opět jde o nápravu nedostatků konsolidačního balíčku). U těch došlo od ledna k omezení daňových výhod. Byl zaveden limit ve výši poloviny průměrné mzdy (21 983 Kč), do kterého se musí vejít hodnota poskytnutých benefitů, aby z nich zaměstnanec nemusel platit daň a pojistné.

Od letošního ledna jsou od daně z příjmů osvobozené i příjmy, jež plynou z účasti zaměstnance či jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní neveřejné akci, kterou pořádá zaměstnavatel (pokud jde o akci obvyklou, v přiměřené formě a rozsahu). Nově se bude osvobození vztahovat nejen na sportovní či kulturní akce, ale jakékoli neveřejné společenské akce zaměstnavatele.

Od července také nově platí, že aby mohl být nepeněžní příspěvek zaměstnavatele na stravování pro bývalé zaměstnance po odchodu do důchodu osvobozen od daně ze závislé činnosti, stejně jako u stávajících zaměstnanců, není nutné splnit podmínku tří odpracovaných hodin ze směny.

Třetí změna od července upravuje ocenění příjmu zaměstnance, který dá potomka do předškolního zařízení zřizovaného zaměstnavatelem či jinými subjekty. Příjem bude oceňován, jako by šlo o mateřskou školku dle školského zákona. Změna, která bude platit za celé období letošního roku, se bude vztahovat např. i na lesní školky apod.