Mzdový a personálny verzus dochádzkový systém – jeden dodávateľ na všetko alebo radšej nie?

Integrácia, 2v1, 3v1… all-in-one riešenie sú v posledných rokoch veľmi populárne vo všetkých odvetviach, IT nevynímajúc. Obzvlášť, ak dôjde na výberové riadenie v korporácii, sú ponuky, v ktorých jeden dodávateľ ponúkne všetko dopytované, veľkým lákadlom. Toto na prvý pohľad jednoduché a elegantné riešenie však často funguje na princípe „niečo za niečo“. A to „niečo“ často býva kvalita niektorej z poskytovaných služieb – je úplne logické, že jedna firma väčšinou nie je tým najväčším odborníkom na rad rôznych, často úplne odlišných programov. Týka sa to aj riešení v prípade mzdových a personálnych a dochádzkových systémov, čo sú systémy, ktoré spolu na jednu stranu veľmi úzko súvisia, ale na stranu druhú sú úplne oddelené.

V prípade, že vo firme riešite dodávku viacerých rôznych systémov a máte možnosť vziať ich ako „balík“ od jedného dodávateľa, uvážte, či sa naozaj oplatí siahnuť po tomto na prvý pohľad najjednoduchšom riešení a riskovať, že časť ponúkaných systémov nebude na špičkovej úrovni, pretože dodávateľ ich má zaradené len ako „doplnkové“. Úplne opačným riešením je vybrať na každý systém iného dodávateľa a zaistiť si tak, že každý jednotlivý program vám bude maximálne vyhovovať. Toto riešenie však môže byť zdĺhavé a administratívne aj technicky náročné. Treťou možnosťou je porozhliadnuť sa po ponukách spolupracujúcich dodávateľov, ktoré kombinujú výhody obidvoch vyššie uvedených možností – jednoduchšiu administratívu, implementáciu a správu programov a zároveň špičkovú kvalitu všetkých dodávaných častí. Napríklad mzdový a personálny systém Nugget SW v oblasti dochádzkového systému dlhodobo veľmi úspešne spolupracuje s programom PowerKey od spoločnosti Advent.

Výberom týchto spolupracujúcich dodávateľov máte istotu dvoch vysoko kvalitných riešení na mieru priamo vašej spoločnosti – obidva systémy patria medzi niekoľko desaťročiami preverenú špičku na trhu a vďaka nedoceniteľným skúsenostiam, vysokej variabilite a dôrazu na individuálny prístup dokážu splniť aj špecifické a náročné požiadavky jednotlivých klientov. Zmluvne sa síce bude jednať o dva rôzne produkty, ale obe spoločnosti spolu úzko kooperujú a ich spoločným cieľom nie je len úspešná implementácia a prepojenie obidvoch riešení u zákazníka, ale tiež maximálne prispôsobenie sa potrebám klienta a efektívne fungovanie celého „balíku“, včítane dostupného poradenstva a servisu. Každá zo spoločností sa primárne venuje oblasti, na ktorú je odborníkom, ale zároveň sa dostatočne orientuje i v druhom zo systémov, čo zaisťuje maximálnu možnú efektivitu fungovania – nielen chodu obidvoch systémov, ale aj v prípade servisu či opráv. Dôkazom je viac než 40 úspešných spoločných implementácií mzdového a personálneho a dochádzkového systému v spoločnostiach naprieč odvetviami.