Prípadové štúdie

Pozrite sa, ako prebiehala implementácia u našich najväčších klientov.

O CPI

CPI Property Group („CPI“) je popredná česká realitná skupina, ktorá sa zaoberá výstavbou, investíciami a správou nehnuteľností. Skupina pôsobí na českom a slovenskom trhu od roku 1992 a svoje aktivity rozvíja v oblasti rezidenčných nehnuteľností, kancelárskych budov, maloobchodu, hotelov a logistických centier.

Počet zamestnancov: 1 700

V septembri 2021 nás spoločnosť CPI požiadala o osobné stretnutie a predvedenie nášho riešenia HR Portal. V rámci požiadavky na digitalizáciu procesov v celej skupine hľadalo vedenie CPI aj vhodné riešenie pre riadenie ľudských zdrojov. Ich predstava zahŕňala jednoduchý, ale komplexný systém, ktorý by bol prístupný z mobilného telefónu a umožňoval by elektronické riadenie väčšiny interných HR procesov.

Existujúci systém neposkytoval skupine CPI dostatočnú flexibilitu a rozvoj v oblasti digitalizácie. Vedeniu spoločnosti sme predstavili komplexné riešenie v podobe HR portálu, online aplikácie pre komplexné riešenie problematiky ročného zúčtovania a mesačných daňových zliav (Payminator) a mzdového a personálneho systému Nugget SW. Spoločnosť CPI bola naším navrhovaným riešením nadšená a spoločne sme definovali ďalšie čiastkové požiadavky na ďalší individuálny rozvoj.

V prvej fáze sme vytvorili pracovnú skupinu. Z našej strany ju tvorili projektový manažér, manažér implementácie, tím konzultantov, softvérový architekt a tím vývojárov. Zo strany CPI sa na projekte aktívne podieľali odborní garanti jednotlivých oblastí riešenia a projektový manažér. Spoločne sme pripravili a odsúhlasili harmonogram implementácie a nastavenia systému, ako aj harmonogram vývoja jednotlivých úprav.

Implementácia

Prvý kontakt: september 2021
Začiatok implementácie: október 2021
Spustenie: január 2022

Úpravy systému: 
  • Fáza 1 – implementácia november 2021 – február 2022
  • Fáza 2 – implementácia máj 2022 – december 2022

Čo si o realizácii projektu myslí Jitka Mácová, personálna a prevádzková riaditeľka CPI PG?
„Systém Nugget SW máme v našej spoločnosti relatívne krátko, a hoci bola implementácia náročná kvôli časovým obmedzeniam a zákazníckym požiadavkám, vďaka tímu kolegov z RSM sme všetko zvládli v požadovanom termíne. Oceňujeme najmä vynikajúcu podporu používateľov a ochotu ďalej rozvíjať systém podľa našich potrieb a požiadaviek. Systém veľmi pozitívne hodnotia nielen naši hlavní používatelia, personalisti, ale najmä naši zamestnanci, ktorí majú vďaka tomuto systému všetky informácie na jednom mieste a vždy k dispozícii. Portál je užívateľsky veľmi prívetivý a prehľadný a môže ho používať každý. Najväčším prínosom s príchodom tohto systému Nugget SW je však výborná komunikácia a podpora zo strany kolegov z RSM, ktorí sú vždy pripravení pomôcť alebo poradiť v každej situácii. V neposlednom rade je to aj množstvo funkcionalít, ktoré systém ponúka a ktoré sú veľkým pomocníkom pri spracovaní náročnej personálnej a mzdovej agendy. Vďaka nim sme ušetrili nemalé mzdové prostriedky.“

O Penta Hospitals

Penta Hospitals buduje robustnú sieť zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť v rôznych odboroch. Pokrýva zdravotnú starostlivosť od ambulantných špecialistov cez akútnu starostlivosť až po následnú a dlhodobú starostlivosť. Vlastní alebo prevádzkuje päť nemocníc akútnej starostlivosti, dve nemocnice následnej starostlivosti, vlastnú sieť ambulantných zariadení a desiatky pobytových zariadení sociálnych služieb ALZHEIMER HOME.

S celkovým počtom 31 špecializovaných zariadení ALZHEIMER HOME je Penta Hospitals najväčším súkromným poskytovateľom pobytových sociálnych služieb v krajine. Spoločnosť je súčasťou nadnárodnej zdravotníckej skupiny Penta Hospitals International, jedného z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

V januári 2022 nás spoločnosť Penta Hospitals požiadala, aby sme navrhli riešenie jej mzdovej a personálnej problematiky v súvislosti s akvizíciou dvanástich Alzheimercentier od investičnej spoločnosti Creditas, ktorá používala náš SW Nugget. Napriek tomu, že skupina Penta dovtedy pracovala v inom softvérovom prostredí, rozhodla sa pre spoluprácu s nami. Rozhodujúcimi faktormi pre vedenie spoločnosti boli nielen naše skúsenosti v oblasti sociálnych služieb, transparentná licenčná a cenová politika, plán ďalšieho rozvoja systému, ale v neposlednom rade aj schopnosť prispôsobiť program ich potrebám.

Projekt, ktorý sa začal vo februári 2022, zahŕňal prepojenie systémov s účtovníctvom, dochádzkovými systémami, dátovými skladmi a ERP, ako aj špecifické úpravy Nugget SW podľa potrieb nemocníc Penta. Celý proces implementácie bol rozdelený do siedmich samostatných častí, z ktorých niektoré prebiehali súbežne a iné na seba priamo nadväzovali.

Samostatnou kapitolou bol prenos údajov z jednotlivých stredísk. Išlo o pomerne náročný proces, keďže sa menila štruktúra a logika spracovania jednotlivých centier začlenených do novej organizácie. Navyše projekt nezahŕňal len samotný prenos údajov, ale aj ich následnú kontrolu, nastavenie používateľských oprávnení, presun zamestnancov medzi jednotlivými strediskami, zabezpečenie prihlasovania a odhlasovania do zdravotných poisťovní a pod. Prenos sa preto uskutočnil v štyroch vlnách.

Vďaka precíznej koordinácii, detailnému plánovaniu a výbornej spolupráci tímov oboch strán sme projekt integrácie Alzheimercentra do nemocníc Penta úspešne dokončili vo vopred stanovenom termíne. Na základe tejto skúsenosti sa potom vedenie spoločnosti Penta Hospitals v novembri 2022 rozhodlo previesť aj ostatné centrá Penta Hospitals a Nemocnice Vršovice na náš mzdový a personálny systém Nugget SW.

Implementácia

Prvý kontakt: január 2022
Začiatok realizácie: február 2022
Spustenie nových centier a Vršovickej nemocnice v Nugget SW: január 2023
Počet licencií: 2 700

Fáza realizácie:
  • Február 2022: inštalácia Nugget SW
  • Február – marec 2022: prvá fáza úprav Nugget SW
  • Marec-júl 2022: prenos údajov jednotlivých centier
  • December 2022: implementácia ďalších Alzheimercentier a Vršovickej nemocnice
  • December 2022 – marec 2023: implementácia úprav vo Vršovickej nemocnici

Hana Suchá, koordinátorka projektu a manažérka centra mzdových služieb skupiny nemocníc Penta, hovorí o realizácii projektu:
„So systémom Nugget SW pracujeme len krátko, ale výsledky sú už teraz pozitívne. Proces implementácie bol pre celý tím náročný, ale vďaka dôkladnej príprave celého procesu a skvelému tímu odborníkov zo spoločnosti RSM sa celý projekt podarilo dokončiť načas. Oceňujeme a ceníme si najmä bezprostrednosť komunikácie, každodennú podporu používateľov, ale najmä možnosť rozvíjať a upravovať systém podľa našich individuálnych potrieb a požiadaviek. Systém pozitívne hodnotí naše personálne oddelenie aj naši zamestnanci. Pre nich je cenné, že majú všetky dôležité informácie pohromade a kedykoľvek k dispozícii. Najväčším prínosom je bezpochyby profesionálna podpora tímu RSM, ktorý nám je vždy k dispozícii pri spracovaní náročnej personálnej a mzdovej agendy. „

Zaujali sme vás?

Radi vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

Kontaktujte nás