Outsourcing miezd

Môžete sa spoľahnúť na kvalitnú prácu našich zamestnancov, ktorí majú veľké skúsenosti s vedením miezd podľa platnej legislatívy.

Radi vám pomôžeme so spracovaním mzdovej agendy a poskytneme personálne poradenstvo. 

Mzdové účtovníctvo vedieme v priestoroch našej spoločnosti, kde evidujeme všetky dokumenty a údaje. Tie zároveň dokážeme účinne ochrániť proti zneužitiu.

 • Mesačné spracovanie miezd
 • Elektronický prenos dochádzkového systému
 • Výplatné pásky – e-mailom zaheslované v .pdf formáte, nahrávané do zamestnaneckého portálu či iných systémov klienta 
 • Možnosť úhrady miezd za vás, prípadne zaslanie súboru priamo pre vaše internetové bankovníctvo
 • Automatický prenos účtovného dokladu do vášho účtovného systému
 • Kompletná registrácia firmy na príslušných úradoch
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
 •  
 • Zasielanie rozpisov na dôchodkové fondy a na životné poisťovne
 • Spracovanie evidenčných listov
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu za zamestnancov
 •  
 • Spracovanie ročných výkazov pre finančné úrady – vyúčtovanie zálohovej dane z príjmu, zrážková daň
 • Vyplnenie štatistických výkazov
 • Spracovanie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
 • Reporting na mieru klienta
 • Zaistenie dokumentov a zastúpenie pri kontrolách zo Štátnych inštitúcií

V rámci spracovávania mzdovej agendy môžeme poskytovať Hotline pre vašich zamestnancov. Vaši zamestnanci sa môžu obracať priamo na našich špecialistov, ktorí sú pripravení odpovedať na ich otázky. Všetky otázky vzťahujúce sa často napr. k výške základnej mzdy, výplatným páskam, či prípadným nezrovnalostiam riešia vaši ľudia priamo s našimi účtovníčkami. Vaši riadiaci pracovníci sú z tohoto procesu úplne oslobodení a môžu tak svôj čas a energiu investovať do kľúčových procesov vašej spoločnosti.

 • Výpočet nároku na stravné lístky, objednávanie stravných lístkov a následná distribúcia stravných lístkov zamestnancom
 • HR služby
 • Portál pre zamestnance
 • Vybavenie pracovného povolenia
 • Zostavenie špeciálnych reportov podľa požiadaviek klientov
 • A ďalšie služby podľa požiadaviek klienta

Naše ďalšie riešenie

Personalistika

Zamestnanec nie je len súbor archivovaných dokumentov. Je to človek so svojimi potrebami, vlastnosťami a špecifikami.

Riadenie ľudských zdrojov

Udržať a dokázať riadiť organizačnú štruktúru niekedy nie je také jednoduché.

Portál pre zamestnancov

Zjednodušte sebe a svojim zamestnancom prácu s personálnymi dátami a kontrolu nad udalosťami/termínmi.

Zaujali sme vás?

Radi vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

Kontaktujte nás