Integrácia Nugget SW
s ďalšími systémami

Nugget SW vyniká celým radom vlastností a funkcionalít, ktoré ho dlhodobo radia medzi absolútnu špičku medzi mzdovými a personálnymi systémami. Nie je to len o kvalite systému ako takého, ale napríklad aj o kvalitnom a dostupnom zákazníckom servise.

Ten totiž používatelia často ocenia oveľa viac než špeciálne možnosti v rámci funkcií softvéru. Ďalšími dôležitými aspektmi sú aj možnosti integrácie systému do podnikového ERP či napojenie na ďalšie systémy, ktoré spoločnosť používa. Vo všetkých vyššie spomenutých oblastiach je Nugget výnimočný. Náš systém umožňuje napojenie na:
Medzi najdôležitejšie účtovné systémy, na ktoré je Nugget napojený, patria:
  • Logo firmy SAP
  • Logo firmy Scala
Historicky sme prepojení aj s Movex, J.D. Edwards, S21, BAAN, BPICS, MAPICS, CODA, ABRA, Portolan, Gordic, Flex, Orsoft a niekoľkými desiatkami ďalších, často ojedinelých riešení.
  • prepojenie personálnej databázy
  • import mesačných dát
    • a mnoho ďalších systémov
Ďalej ponúkame aj špecifické prepojenia na mieru, napríklad pre systém Eskon prenos E-neschopeniek zo mzdového systému do dochádzky.
  • Logo firmy SAP
Sme schopní pre vás Nugget SW prepojiť s takmer akýmkoľvek HR systémom. Dokážeme pripraviť aj celkom unikátne riešenia na základe dát, ktoré je HR systém schopný poskytnúť.
  • Logo firmy SAP
Ďalej v podstate akékoľvek riešenie, ktoré dokáže používať našu databázu (resp. cez MS SQL) ako zdroj dát (napr. dátové sklady typu Power BI).
V základnom riešení Nugget SW sú zahrnuté všetky požívané formáty bánk pôsobiacich v ČR, zahraničné banky štandardne SEPA formátom, prípadne ponúkame zákaznícke modifikácie.
Nugget SW dokáže okrem iného generovať súbory pre Sodexo.

Naše ďalšie riešenie

Mzdy

Číslam a výplatným páskam rozumieme ako málokto. Nechajte za seba pracovať náš program. Presne, prehľadne, spoľahlivo.

Personalistika

Zamestnanec nie je len súbor archivovaných dokumentov. Je to človek so svojimi potrebami, vlastnosťami a špecifikami.

Řízení lidských zdrojů

Udržať a dokázať riadiť organizačnú štruktúru niekedy nie je také jednoduché.

Zaujali sme vás?

Radi vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

Kontaktujte nás