Mzdy

Číslam a výplatným páskam rozumieme ako málokto. Nechajte za seba pracovať náš program. Presne, prehľadne, spoľahlivo.

Neriešte, spoľahnite sa na nás. Profesionálny mzdový softvér umožňuje nielen jednoduché zadávanie a aktualizáciu údajov o zamestnancoch a ich zrážkach, výpočet miezd, poistenia, príspevkov i nemocenských dávok, ale vytvára tiež elektronické výstupy pre štátnu správu a mnoho ďalšieho. Jednoduchý/inteligentný systém individuálnych úprav vám navyše uľaví od zbytočného manuálneho zadávania a zdĺhavého počítania/vypočítavania.

Príklad implementácie SW Nugget u našich klientov.

 • Jednoduché a úplné zadanie údajov o zamestnancoch a ich zrážkach
 • Možnosť vykonávania hromadných zmien
 • Zadávanie neodpracovaného času pomocou dátumov od – do
 • Jednoduché zadávanie nemocenskej a materskej dovolenky
 • Automatické preberanie e-neschopeniek s použitím certifikátov alebo dátovej schránky
 • Automatický prechod z materskej na rodičovskú dovolenku
 • Možnosť automatického dopočítavania dochádzky podľa kalendárneho fondu po zadaní neodpracovaného času
 • Možnosť nastavenia výšky sadzieb príplatkov
 • Možnosť nastaviť započítateľnosť jednorazových miezd pre pracovnoprávne vzťahy
 • Sledovanie viacerých súbežných pracovných pomerov, kompletné spracovanie všetkých druhov mzdy
 • Presné a spoľahlivé výpočty, presný výpočet všetkých daní a odvodov, všetkých skupín zamestnancov
 • Výpočet a ustaľovanie vymeriavacích základov pre nemocenské poistenie a priemerných zárobkov pre pracovnoprávne náhrady podľa platných predpisov, výpočet odvodov na zdravotné a sociálne poistenie
 • Dôchodkové pripoistenie
 • Kapitálové životné poistenie
 • Automatické dlhodobé sledovanie a vyplácanie pracovných neschopností
 • Výpočet ročného zúčtovania dane zo mzdy
 • Možnosť opakovania všetkých výpočtov (prepočítavanie)
 • Ošetrenie minimálnej mzdy
 • Výpočet nároku na dovolenku a jeho krátenie podľa Zákonníka práce
 • Automatické vykonávanie zrážok všetkých typov v zákonnom poradí
 • Znižovanie pohľadávok až do poslednej splátky
 • Všetku podporu na vyplácanie miezd v hotovosti, prostredníctvom sporožíra, bežného účtu alebo zloženkou
 • Tlač alebo zobrazenie všetkých potrebných výstupných správ a zostáv
 • Zadávanie dlhodobých správ (napr. mzdové listy, stavy zamestnancov) za ľubovoľné obdobie
 • Vytváranie výstupov pre všetky zdravotné poisťovne
 • Automatický výpočet úrazového poistenia zamestnancov za organizáciu
 • Tlač hromadných príkazov na úhradu alebo vytváranie súboru na elektronický prenos do banky alebo sporiteľne
 • Sledovanie mzdových nákladov po strediskách či zákazkách – zamestnanec môže počas mesiaca pracovať vo viacerých strediskách s rôznymi tarifami
 • Prevod do účtovníctva podľa používateľom definovanej účtovnej osnovy
 • Tvorbu až 999 kalendárov pre rôzne typy zmien s možnosťou dočasnej zmeny kalendára
 • Možnosť decentralizovaného obstarávania dát dochádzky
 • Tvorbu zostáv mzdovej štatistiky s možnosťou pružnej, tabuľkovej formy (spracováva sa buď v agregácii za organizačné jednotky, alebo v detaile za jednotlivých zamestnancov; mzdová štatistika umožňuje vytvárať aj časové rady – porovnanie vývoja mzdových nákladov medzi zadanými časovými obdobiami)
 • Tvorbu súborov dát pre portály verejnej správy, automatické odosielanie podaní na ČSSZ s použitím certifikátov alebo dátovej schránky
 • Online napojenie na insolvenčný register.
 • Možnosť odosielania výplatných pások e-mailom.
 • Možnosť tlače výplatných pások do formulára pre tlakové lepenie (vhodné pre priame odoslanie poštou)
 • Archivovanie ľubovoľných dokumentov k zamestnancom.

Naše ďalšie riešenie

Personalistika

Zamestnanec nie je len súbor archivovaných dokumentov. Je to človek so svojimi potrebami, vlastnosťami a špecifikami.

Riadenie ľudských zdrojov

Udržať a dokázať riadiť organizačnú štruktúru niekedy nie je také jednoduché.

HR Portál

Zjednodušte sebe a svojim zamestnancom prácu s personálnymi dátami a kontrolu nad udalosťami/termínmi.

Zaujali sme vás?

Radi vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

Kontaktujte nás