Mzdy

Číslam a výplatným páskam rozumieme ako málokto. Nechajte za seba pracovať náš program. Presne, prehľadne, spoľahlivo.

Neriešte, spoľahnite sa na nás. Profesionálny mzdový softvér umožňuje nielen jednoduché zadávanie a aktualizáciu údajov o zamestnancoch a ich zrážkach, výpočet miezd, poistenia, príspevkov i nemocenských dávok, ale vytvára tiež elektronické výstupy pre štátnu správu a mnoho ďalšieho. Jednoduchý/inteligentný systém individuálnych úprav vám navyše uľaví od zbytočného manuálneho zadávania a zdĺhavého počítania/vypočítavania.

Príklad implementácie SW Nugget u našich klientov.

 • Jednoduché a úplné zadanie údajov o zamestnancoch a ich zrážkach
 • Možnosť vykonávania hromadných zmien
 • Zadávanie neodpracovaného času pomocou dátumov od – do
 • Jednoduché zadávanie nemocenskej a materskej dovolenky
 • Automatické preberanie e-neschopeniek s použitím certifikátov alebo dátovej schránky
 • Automatický prechod z materskej na rodičovskú dovolenku
 • Možnosť automatického dopočítavania dochádzky podľa kalendárneho fondu po zadaní neodpracovaného času
 • Možnosť nastavenia výšky sadzieb príplatkov
 • Možnosť nastaviť započítateľnosť jednorazových miezd pre pracovnoprávne vzťahy
 • Sledovanie viacerých súbežných pracovných pomerov, kompletné spracovanie všetkých druhov mzdy
 • Presné a spoľahlivé výpočty, presný výpočet všetkých daní a odvodov, všetkých skupín zamestnancov
 • Výpočet a ustaľovanie vymeriavacích základov pre nemocenské poistenie a priemerných zárobkov pre pracovnoprávne náhrady podľa platných predpisov, výpočet odvodov na zdravotné a sociálne poistenie
 • Dôchodkové pripoistenie
 • Kapitálové životné poistenie
 • Automatické dlhodobé sledovanie a vyplácanie pracovných neschopností
 • Výpočet ročného zúčtovania dane zo mzdy
 • Možnosť opakovania všetkých výpočtov (prepočítavanie)
 • Ošetrenie minimálnej mzdy
 • Výpočet nároku na dovolenku a jeho krátenie podľa Zákonníka práce
 • Automatické vykonávanie zrážok všetkých typov v zákonnom poradí
 • Znižovanie pohľadávok až do poslednej splátky
 • Všetku podporu na vyplácanie miezd v hotovosti, prostredníctvom sporožíra, bežného účtu alebo zloženkou
 • Tlač alebo zobrazenie všetkých potrebných výstupných správ a zostáv
 • Zadávanie dlhodobých správ (napr. mzdové listy, stavy zamestnancov) za ľubovoľné obdobie
 • Vytváranie výstupov pre všetky zdravotné poisťovne
 • Automatický výpočet úrazového poistenia zamestnancov za organizáciu
 • Tlač hromadných príkazov na úhradu alebo vytváranie súboru na elektronický prenos do banky alebo sporiteľne
 • Sledovanie mzdových nákladov po strediskách či zákazkách – zamestnanec môže počas mesiaca pracovať vo viacerých strediskách s rôznymi tarifami
 • Prevod do účtovníctva podľa používateľom definovanej účtovnej osnovy
 • Tvorbu až 999 kalendárov pre rôzne typy zmien s možnosťou dočasnej zmeny kalendára
 • Možnosť decentralizovaného obstarávania dát dochádzky
 • Tvorbu zostáv mzdovej štatistiky s možnosťou pružnej, tabuľkovej formy (spracováva sa buď v agregácii za organizačné jednotky, alebo v detaile za jednotlivých zamestnancov; mzdová štatistika umožňuje vytvárať aj časové rady – porovnanie vývoja mzdových nákladov medzi zadanými časovými obdobiami)
 • Tvorbu súborov dát pre portály verejnej správy, automatické odosielanie podaní na ČSSZ s použitím certifikátov alebo dátovej schránky
 • Online napojenie na insolvenčný register.
 • Možnosť odosielania výplatných pások e-mailom.
 • Možnosť tlače výplatných pások do formulára pre tlakové lepenie (vhodné pre priame odoslanie poštou)
 • Archivovanie ľubovoľných dokumentov k zamestnancom.

Naše ďalšie riešenie

Personalistika

Zamestnanec nie je len súbor archivovaných dokumentov. Je to človek so svojimi potrebami, vlastnosťami a špecifikami.

Riadenie ľudských zdrojov

Udržať a dokázať riadiť organizačnú štruktúru niekedy nie je také jednoduché.

HR Portál

Zjednodušte sebe a svojim zamestnancom prácu s personálnymi dátami a kontrolu nad udalosťami/termínmi.

Zaujali sme vás?

Radi vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

Kontaktujte nás

Aktuality

5. 9. 2023

Konto pracovného času

17. 8. 2023

HR Portál ako služba (SAAS)

13. 6. 2023

Aktuálne školenia