Video: HR Portál 2023

Představte si jednoduchou a maximálně přehlednou aplikaci, která umožní efektivní zapojení zaměstnanců do personální agendy a zároveň se Vám maximálně přizpůsobí a nabídne to, co ve firmě opravdu potřebujete a využijete. My ji pro Vás máme 😉 Seznamte se s naším HR portálem a jeho funkcionalitami:

Vylepšený HR Portál nově obsahuje také tyto moduly:

  1. Bonusy – základ
    • Modul umožňuje zadat až 3 mzdové složky, přes které se zadává bonus. U každé je možné zadat vlastní název a popisek. Kromě schvalovacího workflow je také možnost nastavit v jakých měsících je bonus dostupný.
  1. Vstupní dotazník zaměstnance
  2. Chat
  3. Žádanky
    • Jedná se o systém obecného workflow pro schvalování různých typů požadavků, přičemž pro každý požadavek je určen příslušný formulář. Skládá se ze schvalovacích kol, přičemž v rámci schvalovacího kola schvaluje formulář vždy jeden schvalovatel. V základním řešení mají možnost zadat požadavek všichni zaměstnanci všem zaměstnancům napříč společnostmi, a to až v šesti schvalovacích kolech. Formulář má možnost editovat zadavatel a administrátor workflow, ostatní účastníci jen schvalují/zamítají – systém následně zobrazuje aktuální stav procesu a přehledy zadaných i schvalovaných požadavků všem zúčastněným. Na výběr jsou v základu tři formuláře: nástup nového zaměstnance (schválení nového pracovního místa), změna smlouvy a ukončení pracovního poměru (oboje s možností přenosu schválené změny do personálního systému).
    • Modul se obvykle upravuje na míru každému zákazníkovi v souladu s jeho unikátními potřebami.