Cestovní příkazy

Další vylepšení, která jsme pro vás přes léto připravili, se týkají modulu Cestovní příkazy. Modul Cestovních příkazů je součástí Zaměstnaneckého portálu a začíná zadáním žádosti zaměstnance vyslaným na služební cestu, ať již v rámci ČR tak i v zahraničí, pokračuje schválením cesty nadřízeným, podáním přehledu vyúčtováním nákladů a končí proplacením cestovních výloh.

Více informací o této funkcionalitě získáte u našich obchodníků:
Jiří Šrámek nebo Pavel Stárek.