Jaké změny přináší vládní konsolidační balíček v oblasti mezd?

V rámci snahy o snížení schodku státního rozpočtu přišla vláda s balíčkem úsporných opatření, které se dotknou celé řady oblastí, včetně mezd.

Níže Vám přinášíme základní přehled toho nejdůležitějšího, co obsahuje. Celá řada opatření vstupuje v platnost již od 1. ledna 2024.

Nemocenské pojištění pro zaměstnance

Konsolidační balíček zavádí odvod nemocenského pojištění pro zaměstnance, a to ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance z toho vyplývá, že místo současných 6,5 %, které hradí na sociální pojištění zaplatí celkově odvod 7,1 %.

Změna ve slevách na dani z příjmu u zaměstnanců

SLEVA NA MANŽELKU/MANŽELA

Pro rok 2024 dochází k úpravě podmínek pro vznik nároku na slevu na vyživovanou manželku/manžela. Sleva bude moci být uplatněna pouze na manžela nebo na manželku pečující o dítě do tří let věku.

V platnosti zůstává podmínka výše ročních příjmů do 68 000 Kč. Za příjem se považují například hrubá mzda, hrubé příjmy z podnikání, příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství (ne rodičovský příspěvek) a podpora v nezaměstnanosti.

ŠKOLKOVNÉ

Dochází ke zrušení slevy za prokazatelně uhrazené výdaje vynaložené poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovného.

Za rok 2023 (při ročním zúčtování/v daňovém přiznání) bude ještě možné slevu uplatnit. Maximální výše slevy je ve výši minimální mzdy, tj. 17 300 Kč.

SLEVA NA STUDENTA

Sleva na studenta bude od 1. 1. 2024 zrušena.

ODPOČET ZA ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ODBORŮM

Dochází ke zrušení tohoto odpočtu za rok 2024.

ODPOČET ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE

Tento odpočet nákladů na zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání, bude od roku 2024 také zrušen.

Přidanění poskytnutého automobilu k soukromým účelům

Pokud má zaměstnanec možnost používat služební vozidlo k soukromým účelům, jedná se o nepeněžní příjem tohoto zaměstnance, ze kterého je nutné provést přidanění. A to za každý započatý měsíc, kdy bylo vozidlo zaměstnanci poskytnuto pro soukromé účely.

  • Nyní je výše přidanění 1 % ze vstupní ceny vozidla (u vozidel, které nespadají do kategorie nízkoemisní a bezemisní).
  • U nízkoemisních vozidel je sazba přidanění 0,5 %.
  • Konsolidační balíček zavádí sazbu přidanění ve výši 0,25 % ze vstupní ceny bezemisního vozidla.

V případě, že zaměstnanec během kalendářního měsíce použije více vozidel pro soukromé účely, je jeho nepeněžním příjmem procentuální část z nejvyšší vstupní ceny použitého vozidla.

Je-li částka vypočtená výše uvedeným způsobem nižší než částka 1.000 Kč, pak se stává nepeněžním příjmem zaměstnance částka 1.000 Kč.

Nepeněžní benefity

S platností od 1. 1. 2024 se zavádí limit pro osvobození nepeněžních „volnočasových“ benefitů na úrovni poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2024 bude možné v úhrnu osvobodit tyto benefity do částky 21 983 Kč ročně.

Limit pro osvobození tzv. stravenkového paušálu se uplatní i na stravování poskytované nepeněžní formou.
Ruší se plnění poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Úpravy progrese u daně z příjmu fyzických osob

V současné době je progresivní způsob zdanění příjmu z fyzických osob, a to dvěma sazbami.

V letošním roce je první sazba daně ve výši 15 % pro část základu daně do výše 4násobku průměrné mzdy v tomto roce. Druhá sazba je 23 % pro část základu daně, která přesahuje 4násobek průměrné mzdy v tomto roce.

Pro rok 2024 dochází ke snížení hranice pro zdanění sumy zdaňovaných příjmů fyzické osoby vyšší 23% sazbou daně z 48 ti násobku průměrné mzdy na 36 ti násobek průměrné mzdy.
U poplatníků s vyššími příjmy to tedy znamená vyšší zdanění.

Strop pro zdanění 15% sazbou daně:

  • V roce 2023 činí: 1 935 552 Kč – základ daně nad tuto částku podléhá 23% dani
  • V roce 2023 měsíční strop je 161 296 Kč (4násobek průměrné mzdy)
  • V roce 2024 činí: 1 582 812 Kč – základ daně nad tuto částku podléhá 23% dani
  • V roce 2024 měsíční strop je 131 901 Kč (3násobek průměrné mzdy)
Vyšší odvody pro OSVČ

V letech 2024-2026 vzroste minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5procentních bodů ročně. Tím se minimální vyměřovací základ přiblíží na úroveň minimální mzdy.

Zároveň budou OSVČ platit pojistné nejméně z 55 % základu daně (nyní ho platí z 50 % základu daně).

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

Pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce (DPP), budou nově stanoveny dva limity (a tím i pro placení pojistného na sociální zabezpečení – nikoliv ale pro zdravotní pojištění, tímto dochází k rozkolu, kdy bylo navrženo přepracování úpravy– vzhledem k předpokládané platnosti od 1. 7. 2024 se tento rozkol snad podaří vyřešit).

První limit bude platit pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy.

Druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 procent průměrné mzdy.

Pokud bude překročen jeden či druhý limit, bude se odvádět pojištění.

Dohody bude evidovat ČSSZ. Pojistné by měl zaměstnavatel platit z hlediska odvodu za zaměstnavatele po oznámení ze strany ČSSZ, že úhrn příjmů z DPP překročil danou hranici. Zaměstnanec by si pojistné měl řešit sám za sebe s ČSSZ.

Zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

Dochází k prodloužení doby, kterou budou muset lidé odpracovat a být důchodově pojištěni, než budou moci znovu požádat o podporu v nezaměstnanosti.