Zvýší se daňové zvýhodnění na děti, a to zpětně od začátku roku 2021

Zvýší se daňové zvýhodnění na děti, a to zpětně od začátku roku 2021

  • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě
  • Zvýšení bude platit zpětně od začátku roku
  • Uplatnění daňového zvýhodnění bude až v ročním zúčtování mzdy za rok 2021 anebo v daňovém přiznání za rok 2021.

Daňové zvýhodnění na děti se za poslední tři roky (2018 až 2020) neměnilo, po změně zákona o daních z příjmů schválenou novelou zákona o státní sociální podpoře budou částky daňového zvýhodnění na děti stanoveny takto:

  • Na prvé dítě zůstane beze změny částka 15 204 Kč
  • Na druhé dítě se zvýší z 19 404 Kč (1 617 Kč měsíčně) na 22 320 Kč (1 860 Kč měsíčně), jedná se tedy o zvýšení 2 916 Kč ročně (243 Kč měsíčně)
  • Na třetí a další dítě se zvýší z 24 204 Kč (2 017 Kč měsíčně) na 27 840 Kč (2 320 Kč měsíčně), zvýšení tak představuje 3 636 Kč ročně (303 Kč měsíčně).

Od 1.1.2022 se ruší limit měsíčního bonusu 5 025 Kč.

 V oblasti přídavků na děti se počínaje nárokem za červenec 2021 zvyšuje výše přídavků na děti a zvyšuje se také částka rozhodného příjmu, při jejímž překročení nárok již nenáleží.

Zvyšuje se také rodičovský přídavek. Celková částka v rámci péče o jedno dítě představuje 300 000 Kč, pokud se ale nejmladšími členy rodiny stanou dvě ratolesti narozené současně nebo více dětí, suma rodičovského příspěvku se zvyšuje na 450 000 Kč.