Zadávání ukončení nepřítomnosti v budoucnosti – okno datumů

V systému Nugget nově můžete ukončovat nepřítomnosti přecházející do následujícího účetního období, a to tak, že v okně datumů do údajů Likvidace OD a Schopen OD zadáte datum následujícího období.
Novinka se týká všech nepřítomností zadávaných oknem datumů. Dosud bylo možné zadávat ukončení do budoucna jen u některých typů nepřítomností, např.: C – neplacené volno, 7 – mateřská dovolená, 9 – rodičovská dovolená.

Příklad:

Zpracováváte mzdu za červenec a máte v přehledu e-neschopenek nemoc, která začíná 17. 7. 2022 a končí 5. 8. 2022. Nově čekat až přejdete do srpna, abyste tuto nemoc ukončili, ale již nyní převezmete nemoc do časového fondu celou. Datumy pak budou vypadat následovně:

Neschopen OD: 17. 7. 2022        Likvidace OD: 17. 7. 2022
Schopen OD: 6. 8. 2022              Likvidace DO: 5. 8. 2022

Program při tomto zadání vygeneruje mzdové složky pouze za aktuální období červenec a po přechodu do srpna vám vygeneruje zbývající dny.
V červenci se tedy pro výše uvedený příklad jako nemoc vygeneruje celkem devět dní a sedm dní se proplatí jako dávky při nemoci. Zbylé tři dny se automaticky proplatí v srpnu.

A již nyní vám můžeme pošeptat, že ve vývoji testujeme i funkci zadávání vzniku nepřítomnosti do budoucna. O jejím spuštění vás budeme včas informovat.