Status studenta – vše, co potřebujete vědět

Tápete nad tím, do kdy má student status studenta?

K objasnění Vám pomůže náš přehledný průvodce.

Status studenta není zákonem definovaný, z části ho upravuje, jak školní zákon, tak zákon o státní sociálně podpoře. Základní a stěžejní podmínkou pro určení statusu není pouze věk, nýbrž také okolnosti, za kterých student již nestuduje.

V našem průvodci se dozvíte, zda a za jakých podmínek má student ještě status studenta a do kdy lze uplatnit slevu na dítě. Se statusem studenta je totiž spjato mnoho slev, daňové zvýhodnění a odvody na zdravotním a sociálním pojištění.

Pracující student může uplatňovat daňovou slevu na studenta ve svém výdělku. Současně s tím může jeden z jeho rodičů uplatnit ve svém výdělku slevu na dítě, jež s ním žije ve společné domácnost.

Status studenta = studentské výhody

Student výhody získává jako student denního studia na SŠ a VOŠ a libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ. Za studium na SŠ se považuje také jednoleté denní studium jazyků, tzv. pomaturitní studium.

U jiného než denního studia na SŠ a VOŠ status máte v případě, že nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

  • Zdravotní pojištění: úhrada státem do dovršení 26. roku
  • Daňové výhody: sleva na dani z příjmu 4020 Kč do dovršení 26. roku, u doktorského prezenčního studia až do 28 let, sleva na dítě do 26. roku. Naposledy si ji odečtete za rok 2023, vzhledem k vládnímu konsolidačnímu balíčku je úleva od roku 2024 zrušena.
  • Sociální dávky (přídavky aj.) do 26. roku věku
  • Slevy v dopravě, kultuře a podobně
Previous
Next