Stanovisko ČSSZ k souběhu karantény s dočasnou pracovní neschopností

Vzhledem ke  změně původního stanoviska ČSSZ týkajícího se problematiky souběhů DPN a karantén vám přinášíme  informace včetně vzorových příkladů, které by měly pokrýt možné situace.

Níže uvedené se týká pouze souběhu a navazování karantény s DPN

V případě, že se jedná o karanténu a DPN, které se nepřekrývají (jedním dnem končí, druhým dnem začíná), neuplatňuje se ust. § 55 odst. 4 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (tj. 2. DPN se nepovažuje za pokračující 1. DPN, jedná se o 2 samostatné sociální události – karanténa x DPN, u každé se platí prvních 14 dní náhrada mzdy).

V případě, že se sociální události překrývají, zpravidla o 1 den, posuzuje se každý případ samostatně s tím, že výplata dávky/náhrady mzdy z první DPN má přednost před 2. DPN.

Příklad 1:

Karanténa 1.10. -10.10., platí se náhrada mzdy 01.10. – 10.10.

DPN 08.10. – 31.10., náhrada mzdy 11.10. – 21.10. (prvních 14 dní běží od 1. dne 2. DPN, za překrývající se dny nelze vyplatit 2 náhrady/dávky), nemocenské 22.10. – 31.10.

Příklad 2:

Karanténa 01.10. – 20.10., platí se náhrada mzdy od 01.10. do 14.10., nemocenské od 15.10. do 20.10.

DPN 15.10. – 30.11., náhrada mzdy 21.10. – 28.10. (od ukončení výplaty nemocenského, neboť případ začal dříve, do 14. dne od začátku daného případu), nemocenské  29.10. – 30.11.

O přesném postupu zapracování této problematiky v rámci systému Nugget budete informováni samostatným emailem.