Plánování mzdových rozpočtů

Příprava mzdových rozpočtů na další období je nedílnou součástí práce HR či finančních oddělení většiny společností, přičemž náročnost těchto odhadů je značná a přesnost nejistá.

Podstatou našeho modulu „Mzdové rozpočty“ je na základě známých skutečností, vlastních odhadů a plánů kapacit nasimulovat výdaje potřebné k pokrytí následujícího fiskálního roku v mzdové oblasti. Plán vychází z reálných dat obsažených v mzdovém systému, avšak pro potřeby modelování vytváříme vlastní, zcela nezávislou, plánovací knihovnu. Při vytváření plánovací knihovny volíme začátek plánu – nemusí souhlasit s kalendářním či hospodářským rokem. Volitelná je i délka plánovacího období.

Zaujala vás tato možnost? Máte nějaké otázky? Spojte se s námi prostřednictvím e-mailu a probereme vše potřebné a stanovíme následující kroky.