Placené volno vedoucích na táboře

Stejně jako v předchozích letech mají i v roce 2021 podle § 203, odst. 2 písm. h) Zákoníku práce zaměstnanci nárok na čerpání 3 týdnů neplaceného volna v kalendářním roce. Podmínkou poskytnutí volna je skutečnost, že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží (v souvislosti s táborem, na který žádal poskytnutí pracovního volna).

Zaměstnanec zažádá svého zaměstnavatele o neplacené volno, z toho 1 týden s náhradou mzdy.

Dohodnutou část z tohoto pracovního volna (max. 5 pracovních dní) proplatí zaměstnavatel žadateli v běžném výplatním termínu.

Pro rok 2021 bude brána jako max. hranice průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 ve výši 34 611,- Kč (viz. sdělení MPSV č. 574/2020Sb.) Zaměstnavatel se může rozhodnout i pro poskytnutí náhrady mzdy přesahující tento zákonný nárok – tato nenároková část náhrady mzdy však zaměstnavateli nebude refundována ze strany OSSZ.

Zaměstnavatel po vyplacení náhrady mzdy (platu) zaměstnanci podá na příslušnou OSSZ žádost o refundaci zákonem nárokovatelné náhrady (https://www.cssz.cz/refundace-nahrady-mzdy). Přiloží při tom doklad o vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci a o splnění zákonných požadavků ze strany zaměstnance (toto potvrzuje původní žádost zaměstnance o neplacené volno).

Zaměstnavatel může na OSSZ podat žádost o refundaci nejpozději do 3 let od vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci.

Potřebný formulář si můžete vygenerovat na stránkách ČSSZ.

 

Autor:

Jana Pičmanová | Petra Denková