Od 1. července 2020 se podmínky nároku na ošetřovné vrací do původní podoby

  • Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let.
  • Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.
  • Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Další a podrobnější informace najdete ZDE.