Novela zákoníku práce – navrhované změny

Přivýdělek již od 14 let

Ministerstvo práce a sociálních věcí v novele zákoníku práce navrhuje změny, které se týkají brigád pro mladé. Možnost přivýdělku by byla umožněna již od 14 let. Přivydělávat si bude možné pouze o letních prázdninách. K tomu však bude nezbytný souhlas rodičů, pěstounů nebo jiných zákonných zástupců. Pracovní doba by byla omezena na maximálně 35 hodin týdně, a před zahájením brigády by bylo nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Dále by byly omezeny typy prací, které mladiství mohou vykonávat, aby neohrozily jejich zdraví (např. prodej zmrzliny, výpomoc v kuchyni, administrativní práce). Novela aktuálně prochází připomínkovým řízením, pokud projde celým legislativním procesem, měla by začít platit na začátku příštího roku.

Cílem těchto opatření je poskytnout mladým lidem více příležitostí k získání pracovních zkušeností a přivýdělku během hlavních prázdnin.

Zkrácení výpovědní doby

Dle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky je zkrácení výpovědní lhůty na jeden měsíc důležité pro zaměstnavatele i zaměstnance. A to nejen kvůli pochybení zaměstnance, ale také může přijít vhod v okamžiku, kdy si zaměstnanec najde nové zaměstnání, do kterého bude chtít nastoupit co nejdříve. Navrhovaná možnost výpovědi bez uvedení důvodu nakonec nebude součástí novely.

Prodloužení zkušební doby

Další změnou bude délka zkušební doby. Plánuje se prodloužení maximální délky zkušební doby a umožnění jejího prodloužení na základě vzájemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. U běžného zaměstnance se zkušební doba prodlouží maximálně na 4 měsíce, u vedoucího pracovníka na 8 měsíců. Prodloužení zkušební doby bude možností, ne povinností, a bude záviset na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tato možnost bude považována za přidanou hodnotu pro zaměstnance, protože jim umožní lépe se seznámit s pracovním prostředím.

Podpora dřívějšího návratu z rodičovské dovolené

Do věku 2 let dítěte bude mít rodič nárok na stejné pracovní místo. Stejně tak budou zaměstnancům, kteří pobírají rodičovskou dovolenou, umožněno na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti vykonávat u stejného zaměstnavatele stejný typ práce jako před nástupem na dovolenou. Rovněž bude možné obdržet výplatu mzdy v jiné než české měně.

Flexibilní pracovní doba

Podle nového návrhu by měli zaměstnanci s hlavním pracovním poměrem od příštího roku možnost sami si plánovat svou pracovní dobu. Tato změna je inovativní, protože dosud byla tato možnost k dispozici pouze pro práci na dálku a pracovní dohody. Tento návrh tak otevírá možnost, aby si například manažeři, obchodní zástupci a další samostatně pracující zaměstnanci mohli určit svůj pracovní čas podle svých preferencí.