Napojení Nuggetu na insolvenční rejstřík

Napojením modulu „Insolvenční rejstřík“ získáte vždy aktuální informace o tom, zda některý z vašich zaměstnanců není v insolvenci a tím pádem vám nevznikají další povinnosti, které ukládá zákon.

Prostřednictvím tohoto modulu program kontroluje Insolvenční rejstřík vedený Ministerstvem spravedlnosti a podle rodného čísla vyhodnocuje informace v něm uvedené.
Kontroly jsou nastaveny na pravidelné bázi, kdy v nočních hodinách proběhne vyhodnocení a po prvním spuštění vás program informuje o výsledku. Případně je možné spuštění programu kdykoliv během dne, a to i opakovaně.

Chtěli byste se o tomto modulu dozvědět více? Na stránkách podpory najdete bližší informace, případně můžete kontaktovat naše obchodní oddělení.