Napojení na insolvenční rejstřík

Napojení na insolvenční rejstřík je realizován pomocí nadstavbového modulu ISIR Loader, který zajišťuje stahování dat z portálu JUSTICE.CZ pomocí WEBové služby. Každou noc se stahují nové zápisy, vztahující se k zaměstnancům. Automatické připojení na databázi Ministerstva spravedlnosti ČR na WEBu, nastaví Vaše IT.

Následně je vytvořena zpráva, která obsahuje informace o zaměstnancích, kteří jsou registrováni v insolvenčním rejstříku resp. v jejich registraci došlo ke změně (ukončena insolvence, její pozastavení v důsledků neplnění podmínek a pod.). Výskyt registrace zaměstnance v Insolvenčním rejstříku je rovněž možné provázat na „Události“ v Nuggetu.

Pro uživatele (mzdová účetní, personalista) je použití Insolvenčního rejstříku velmi jednoduché.