Legislativní novinky 2023

Změna minimální mzdy pro rok 2023 a její důsledky

Od 1. 1. 2023 se minimální mzda zvyšuje na 17 300 Kč. Při týdenním pracovním úvazku 40 hodin se tak jedná o 103,80 Kč za hodinu.

U zaměstnanců pracujících ve směnném provozu nebo tam, kde je týdenní pracovní doba upravena například kolektivní smlouvou podle §79 Zákoníku práce, se výše hodinové minimální mzdy přepočítává k jejich zkrácenému úvazku. Díky tomuto přepočtu je měsíční minimální mzda stejná, ať už zaměstnanec pracuje 40; 38,75, nebo 37,5 hodin týdně.

Jak spočítat minimální hodinovou mzdu u zkrácených úvazků?

MM(37,5) = 103,80 * (40 : 37,5)

MM(37,5) = 103,80 * 1,0667

MM(37,5) = 110,72 zaokrouhleno na desetiny 110,70 Kč.

Co ovlivní změna minimální mzdy?

  • zvýšení maximální částky slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení
  • zvýšení limitu osvobození pro důchodce na 36násobek minimální mzdy
  • zvýšení hranice pro výplatu měsíčního daňového bonusu ze 7 600 Kč na 8 100 Kč
  • zvýšení hranice pro výplatu ročního daňového bonusu z 91 200 Kč na 97 200 Kč
  • zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění (minimální výše odvodu za zaměstnance a osoby bez příjmů 2 187 Kč)
  • zvýšení příplatků ke mzdě za práci ve ztíženém pracovní prostředí na 10 % min. mzdy
  • nekolidující zaměstnání u osob evidovaných na úřadu práce (max. 8 100 Kč)

Změny v pracovnělékařské péči

Od 1. 1. 2023 již není povinností zaměstnavatele posílat své zaměstnance na pravidelné periodické lékařské prohlídky v případě, že jsou tito zaměstnanci zařazeni do první kategorie, tj. kategorie, kde není pravděpodobný negativní dopad na zdraví.

Pokud se však zaměstnavatel rozhodne, že své zaměstnance zařazené do nejnižší kategorie bude i nadále na lékařské prohlídky posílat, bude to pro něj dobrovolné, nikoliv povinné.

Periodické pracovnělékařské prohlídky budou i nadále povinné pro profese, které jsou zařazeny do kategorie druhé s rizikem, kategorie třetí a čtvrté, nebo tam, kde jsou přítomny rizikové faktory.

Vysílání zaměstnanců na vstupní lékařské prohlídky zůstává i nadále povinné u všech kategorií zaměstnanců.