GDPR ready!

Při zpracování mezd dochází již z podstaty věci k práci s citlivými osobními údaji. Přísné podmínky zachování diskrétnosti a bezpečí při zacházení s nimi proto pro nás nejsou zdaleka žádnou novinkou. Již řadu let jsou naše práce a zavedené postupy kontrolovány a potvrzovány každoročním externím auditem (audit dle evropského standardu ISAE 3402). Adaptace na splnění nařízení GDPR tedy u nás spočívala pouze v drobném doladění detailů některých parametrů zpracování, které již proběhlo, nebo proběhne před vstupem GDPR v účinnost, v závislosti na vývoji upřesnění výkladů směrnice.