eNeschopenky v software Nugget

Kanály pro získávání informací o DPN:

1. Online služba na ePortálu ČSSZ

  • Zaměstnavatel nebo jím pověřená osoba se musí přihlásit do webového rozhraní ePortálu
  • Vhodné řešení pro rychlé získání informací v „lidsky“ čitelné podobě.

2. Emailová notifikace

  • Zaměstnavatel si musí na ČSSZ registrovat email, na který mu budou doručovány informace o DPN zaměstnanců
  • Tyto informace neobsahují žádné podrobnosti o zaměstnanci a jeho DPN
  • Tento kanál je vhodné zkombinovat s online službou ePortálu, kdy emailem přijde zpráva o tom, že jsou dostupné nové informace o DPN, online službou ePortálu ČSSZ pak zaměstnavatel získá podrobnosti o DPN.

3. Komunikace pomocí ISDS (informační systém datových schránek)

  • Zaměstnavatel si musí na ČSSZ registrovat pro své variabilní symboly (VS) datovou schránku/schránky, na kterou mu budou automaticky doručovány informace o DPN zaměstnanců. Nemusí se přitom jednat o jeho vlastní datovou schránku.
  • Služba pro rychlé získání informací v „lidsky“ čitelné podobě, vhodná i pro automatizované zpracování systémem zaměstnavatele. Datová zpráva obsahuje v příloze výstup ve formátu XML (pro možnost automatizovaného zpracování) i PDF (pro člověka čitelnější podoba).

4. APEP služba pro elektronická podání (ePodání)

  • Zaměstnavatel se musí na ČSSZ registrovat pro využívání nového elektronického podání DZDPN. Při registraci musí uvést veřejnou část kvalifikovaného certifikátu (stejně jako u ostatních ePodání).
  • Služba je určená pro přímé automatizované zpracování informací o DPN systémem zaměstnavatele.

S čím umí software Nugget pomoci?

Náš software tedy může a bude reagovat na body 3 a 4.

Idea je taková, že jednou denně program automaticky stáhne notifikace o DPN, ty pak uživatelům zobrazíme a umožníme automatické přihrání do časového fondu.

Proces stahování notifikací z ČSSZ probíhá tzv. „na pozadí“, může trvat pět minut až hodinu pro režim ePodání, a sekundy až minuty pro režim datových schránek. Pro zákazníky s řešením klient/server se budou notifikace stahovat na serveru a doporučujeme v noci. Pro zákazníky se single verzí doporučujeme stahování nastavit po zapnutí počítače.

Pokud se objeví nová notifikace o DPN, tak se po zapnutí programu uživatelům, kteří mají autorizaci na aktualizaci časového fondu, a ještě ten den přehled DPN neviděli, otevře přehled importovaných DPN. Tam uvidí všechny notifikace o DPN, které z ČSSZ přišly a které ještě nejsou přihrány v časovém fondu. Také tam bude možnost notifikaci o DPN rovnou přihrát do časového fondu zaměstnance.

V první řadě budeme realizovat režim ePodání, ten určitě stihneme do 31.12.2019. Režim datových schránek stihneme pravděpodobně také, ale negarantujeme jeho stoprocentní funkčnost v úplném začátku, jelikož k testování tohoto režimu ČSSZ neposkytuje potřebnou součinnost.

K použití režimu datových schránek vám postačí libovolná datová schránka. K použití režimu ePodání budete potřebovat podpisový certifikát, a kromě toho libovolný komerční certifikát umožňující šifrování. Základní kvalifikované certifikáty šifrování neumožňují a používat kvalifikované certifikáty k šifrování je ze zákona zakázáno (komerční certifikát se obvykle dá použít i k podepisování).

Pro větší firmy doporučujeme použít režim ePodání, jelikož se obáváme, že by jinak docházelo k zahlcení datové schránky (každá eNeschopenka každého jednotlivého zaměstnance je jedna separátní zpráva v datové schránce).

Pro zákazníky se single verzí, kteří na noc vypínají počítače, naopak doporučujeme režim datových schránek, jelikož zde bude načtení notifikací o DPN výrazně rychlejší.

Nedostatky eNeschopenek

Na závěr bychom vám ještě chtěli sdělit, že z našeho pohledu je v aktuální podobě eNeschopenek minimálně jeden nepěkný nedostatek. Samozřejmě jsme MPSV o problému informovali a doufáme, že to dříve či později opraví.

Na eNeschopence není pole druh vykonávané práce. Pro každý pracovní poměr zaměstnance, na který se má eNeschopenka vztahovat, vystaví lékař extra neschopenku, kde se pracovní poměr charakterizuje pouze polem podle číselníku C_DRCI (tzn. např. první pracovní poměr, druhý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele, dohoda o pracovní činnosti, druhá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele atd.). To znamená, že si zřejmě autor představuje, že každý zaměstnanec v ČR, který má více pracovních poměrů, přesně ví, který jeho poměr má u ČSSZ jaké číslo. Díky tomu budou uživatelé našeho programu pravděpodobně muset v těchto případech rozhodnout, ke kterému poměru se eNeschopenka vztahuje a ke kterému ne.

Máte-li zájem o bližší informace o eNeschopenkách v systému Nugget neváhejte nám dát vědět. Vše Vám vysvětlíme a názorně předvedeme.

Kontakt:

Ing. Milan Smutný, MBA
Ředitel divize SWD Nugget