E-mailové notifikace

Tato nová funkce koncepčně slouží k rozesílání e-mailových notifikací o Událostech jak uživatelům Nuggetu, tak zaměstnancům. Standardnímu uživateli Nuggetu se posílají notifikace o Událostech, které má nastavené pod svým účtem. Seznam Událostí tedy plně odpovídá tomu, co uživateli hlásí program při spuštění.

U e-mailů zaměstnancům máte jako uživatel možnost si blíže určit, jak má e-mail vypadat. Program také v definovaném textu provede náhrady klíčových slov, jako např. křestní (nebo celé) jméno zaměstnance.

Více informací o této funkcionalitě získáte u našich obchodníků:
Jiří Šrámek nebo Pavel Stárek