Rekreačné poukazy v roku 2021

Rekreačné poukazy vám preplatí dovolenku, ale aj tábor pre dieta.

Za akých podmienok vám zamestnávateľ prispeje na rekreáciu?

 • Povinnosť má iba zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Ten, ktorý má menej zamestnancov môže ale nemusí poskytnúť príspevok na rekreáciu, za rovnakých podmienok
 • O príspevok na rekreáciu musíte ako zamestnanec požiadať zamestnávateľa, nebude ho dávať automaticky
 • Príspevok dostane iba zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá u zamestnávateľa nepretržite 24 mesiacov
 • Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna suma príspevku sa pomerne zníži
 • Za kalendárny rok môže zamestnanec požiadať o príspevok iba jedného zamestnávateľa
 • To, či spĺňate podmienky pre  príspevok na rekreáciu sa posudzuje KU DŇU začatia rekreácie (napríklad dĺžka pracovného pomeru u zamestnávateľa)
 • Dohodári nárok na tento príspevok  nemajú.

Akou sumou zamestnávateľ prispeje?

Zamestnávateľ zamestnancovi prispeje na rekreáciu sumu vo výške 55 percent oprávnených výdavkov. Avšak táto suma je ohraničená maximálne sumou 275 eur za kaledárny rok.

Na čo všetko môže zamestnávateľ prispeť?

 • Služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR
 • Pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR
 • Ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 • Takže to môže byť prenocovanie, wellness, strava, minibar… ale vrámci daného rekreačného zariadenia, ktoré budete mať na účtovnom doklade od neho
 • Poplatok za psa: je častokrát uvedený na účtovnom doklade. Tento poplatok vám zamestnávateľ nepreplatí
 • Letný tábor pre dieta.

 Za akých podmienok môže zamestnávateľ prispieť i na letný tábor?

 • Musí ísť o vaše dieťa alebo dieťa vám  zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené  do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa s vami žijúce v spoločnej domácnosti (napríklad partnerkine dieťa s vami v domácnosti)
 • Musí ísť o organizovanú viacdennú aktivitu alebo zotavovacie podujatie (môžu to byť i viacdňové tábory, kde si dieťa vyzdvihhujete podvečer)
 • Dieťa musí navštevovať základnú školu alebo byť v prvých štyroch ročníkoch osemročného gymnázia
 • „Tábor“, „sústredenie“ musia byť na Slovensku
 • Musia sa konať počas školských prázdnin. Nemusí ísť pritom iba o letné prázdniny.

Zamestnávateľ môže  zamestnancovi môže prispieť aj na rekreáciu

 • Manžela
 • Vlastného dieťaťa zamestnanca
 • Dieťaťa, ktoré je zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťaťa, ktoré je zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení
 • A inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti (napríklad partneri žijúci v spoločnej domácnosti – o tom predkladáte písomné čestné prehlásenie)
 • Ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Zamestnávateľ vám ako zamestnancovi

 • Môže dať rekreačný poukaz alebo
 • Najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie zamestnávateľovi predložíte účtovné doklady z rekreácie a on vám príspevok na rekreáciu poskytne tak (v najbližšom výplatnom termíne, prípadne podľa dohody).

Majú mamičky na materskej či rodičovskej dovolenke nárok na príspevok na rekreácii?

Zákonník práce nevylúčil rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke z nároku na tento príspevok. Pre týchto zamestnancov platí rovnaké podmienky. Do potrebných 24 mesiacov sa započítava i to, keď ste boli na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Jako je toto ošetrené v Nuggete?

 • Rekreačný poukaz zadávajte mzdovou zložkou 9271
 • Príspevok sa zadáva mzdovou zložkou 5426
 • Obe tieto mzdové zložky sa prepisujú na správne pozície do všetkých daňových formulárov