Zmeny v legislatíve

Veríme, že ťažké obdobie ukončenia roka máme úspešne za sebou. Poďte sa s nami pozrieť na dôležité pripravované a schválené zmeny v aktuálnom období.

Rodičovský příspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka. Naši dôchodcom sú vyplácané od mesiaca máj 2023 rodičovské príspevky. Na základe rozhodnutia majú naši dôchodcovia vyplácané spätne jednorazovo za rok 2021. Potešujúca správa je, že deti nie sú nijako krátení z ich budúcich dôchodkov.

Automatický vstup do II. poliera 2023

S novelou zákona o starobnom dôchodku s platnosťou od 1. 5. 2023, všetky osoby ktoré sú dôchodkovo poistené, automaticky vstupujú do II. piliera.  Avšak do 2. rokov si ho následne vedia zrušiť resp. z neho vystúpiť. FO majú možnosť prvých 180 dní od vzniku dôchodkového poistenia si vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DDS).

Zmena príplatkov za prácu od 1. 6. 2023

S platnosťou od 1. 6. 2023 sa menia príplatky za prácu. Doteraz boli príplatky určené pevnou sumou, avšak po novom sa príplatky budú odvíjať od minimálnej mzdy a percentuálnym výpočtom.

V tabuľke obsahuje presný rozpis:

Príplatky platné od 1. 6. 2023
priplatok za prácu v sobotu
znížený príplatok v sobotu
50% minimalnej mzdy (2,012€)
max. 45% minimalnej mzdy (1,810€)
príplatok za prácu v nedeľu
znížený príplatok v nedeľu
100% minimálnej mzdy (4,023€)
max. 90% minimálnej mzdy (3,621€)
príplatok za prácu vo sviatok
príplatok za sviatok pri dohodároch
100% priemerného zárobku
100% minimálnej mzdy (4,023€)
príplatok za nočnú prácu
znížený príplatok za nočnú prácu
príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci
40% minimálnej mzdy (1,609€)
35% minimálnej mzdy (1,408€)
50% minimálnej mzdy za hodinu (2,012€)
Príplatok za nadčas 25% priemerného zárobku
príplatok za nadčas riziková práca 35% priemerného zárobku
mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 20% minimálnej mzdy za hodinu (0,805€)
náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska  20% minimálnej mzdy za hodinu (0,805€)

zdroj: vlastné spracovanie

Zmena stravného od 1. 6. 2023 – plánované

Ministerstvo práce navrhuje zvýšenie stravného od 1. 6. 2023. Táto legislatívna zmena však nie je ešte schválená. Minimálna výška stravného by mala byť 5,48 € z pôvodných 5,10 €.

Náhrady za služobné cesty sú navrhované nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 € na 7,30 €,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 € na 10,90 €,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 15,30 € na 16,40 €.

ZMENA: Základná cestovná náhrada pri pracovnej ceste od 1. 4. 2023

Pri použití osobného automobilu na služobnú cestu sa zvyšuje základná cestovná náhrada nasledovne:

Typ vozidla Náhrada platná do 31.3.2023 Náhrada platná od 1.4.2023
Jednostopové vozidlá a trojkolky 0,063 €/km 0,067 /km
Osobné motorové vozidlá 0,227 €/km 0,239 /km

zdroj: vlastné spracovanie