Webinár: Query II

Prácu s query sme si precvičili v januári.

Teraz sa zameriame na výberové kritériá a vyskúšame si aj prácu s historickými dátami.

Dátum konania: 14. 5. 2021 v 11:00

Regitrácia: