Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2025

Dňa 4. 3. 2024 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2023, ktorá dosiahla sumu 1430 €.

Ak by sa sociálni partneri (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2025 a nezmenil by sa ani zákon o minimálnej mzde, minimálna mzda na rok 2025 by bola určená v súlade s § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde ako 57 % zo sumy 1430 €, čo by po zaokrúhlení bola suma 816 €.

Pre rok 2025 to znamená sumy minimálnej mzdy:

  • 816 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  • 4,69 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“
Príplatok Sadzba 6/2023 – 12/2023 2024 2025
Za sobotu 50 % min.mzdy 2,0115 € 2,155 € 2,345 €
Za sobotu, pri pravidelnej práci v sobotu 45 % min.mzdy 1,81035 € 1,9395 € 2,1105 €
Za nedeľu 100 % min.mzdy 4,023 € 4,310 € 4,69 €
Za nedeľu, pri pravidelnej práci v nedeľu 90 % min.mzdy 3,6207 € 3,879 € 4,221 €
Za noc 40 % min.mzdy 1,6092 € 1,724 € 1,876 €
Za noc, riziková práca v noci 50 % min.mzdy 2,0115 € 2,155 € 2,345 €
Za noc, prevažná práca v noci 35 % min.mzdy 1,40805 € 1,5085 € 1,6415 €
Za pohotovosť mimo pracoviska 20 % min.mzdy 0,8046 € 0,862 € 0,938 €
Za sťažený výkon práce 20 % min.mzdy 0,8046 € 0,862 € 0,938 €
Dohodári za sviatok 100 % min.mzdy 4,023 € 4,310 € 4,69 €

V Zákonníku práce nie je špecificky určené, ako sa majú príplatky zaokrúhľovať. Zamestnávateľ preto v prípade potreby zaokrúhliť sumy príplatkov musí vždy zaokrúhliť na prospech zamestnanca, to znamená, vždy smerom nahor. Napríklad príplatok za sobotu pri pravidelnej práci v sobotu, ktorý je presne 2,1105 € za hodinu, sa v prípade potreby zaokrúhli na 2,12 €.

Mechanizmus určovania minimálnej mzdy pre konkrétny rok upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“).