Novinka na portáli Sociálnej poisťovne

Vedeli ste, že na portáli Sociálnej poisťovne je teraz novinka, vďaka ktorej si môžete skontrolovať či niektorý z vašich zamestnancov nepoberá invalidný alebo starobný dôchodok?

Po prihlásení do SP na záložke REGISTER, po kliknutí na mesiac napr. 8/2022,  zobrazí sa doleuvedená tabuľka, kde záložka DÓCHODCOVIA , vypovedá o zamestnancoch, ktorí majú priznaní dôchodok a dokonca je tam aj rozmedzie od kedy.

Táto informácia je hlavne veľkou pomôckou pre personalistky a mzdárky, aby si to vedeli sledovať a kontrolovať, lebo zamestnanci nie vždy splnia povinnosti oznámenie zamestnávateľovi, že poberá dôchodok.