Daňový bonus na dieťa v roku 2021

Daňový bonus na dieťa predstavuje pre daňovníka daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby. Uplatnenie nároku na daňový bonus predstavuje:

  • Zvýšenie čistej mzdy zamestnanca, ak ho uplatňuje mesačne, alebo
  • Zníženie dane z príjmov u zamestnanca v ročnom zúčtovaní dane alebo v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov, alebo
  • Zníženie dane z príjmov u SZČO (napr. živnostníka) v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov.

Výška daňového bonusu na dieťa

Na sumu daňového bonusu na dieťa vplýva suma životného minima, ktorá sa od 1.7.2020 menila. Uvedené znamená, že výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021 sa oproti predošlému roku mení nasledovne:

Dieťa do 6 let 46,44 €
Dieťa nad 6 let 23,22 €

Schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov prináša novú vekovú hranicu daňového bonusu na dieťa, a to s účinnosťou od 1. 7. 2021. Výška daňového bonusu na dieťa bude od 1.7.2021 nasledovná:

Dieťa do 6 let 46,44 €
Dieťa 6-15 let 39,47 €
Dieťa nad 15 let 23,22 €