Aktuálne webináre

Pripravili sme pre vás workshopy na témy, s ktorými sa na nás najčastejšie obraciate.

Využijeme výhody práce v online prostredí, kedy si môžeme vzájomne zdieľať obrazovky či ovládanie myši, ale neprídeme o priamu komunikáciu. To nám umožní spoločne riešiť problémy, ktoré sa vzniknú pri spracovaní vzorových príkladov, alebo si navzájom porovnať svoje riešenia.