Často se ptáte

 • Ne, bohužel tuto variantu neposkytujeme.

  Ale je možné, aby byl program Nugget instalován na vašem serveru a naše účetní se k němu připojovala.
  Je také možné domluvit pravidelné individuální konzultace účetní ve vaší společnosti.

Řízení lidských zdrojů 

 • Detailní databáze - velmi podrobné údaje o zaměstnancích
 • Systemizační schéma - jádro modulu, základem je pozice s definicí atributů a dalších vazeb
 • Katalogy funkcí a činností
 • Popisy práce - pracovní činnosti, kategorizace, požadavky a nároky
 • Bezpečnost práce – rizikové faktory, rozika ohrožení zdraví, vazba na lékařské prohlídky
 • Kvalifikační požadavky – požadavky profesí, pozic, individuální plán rozvoje zaměstnance
 • Vzdělávání – sledování plnění požadavků, tvorba plánu vzdělávání, organizace kurzů
 • Plánování personálních rezerv a postupů – modelování kariéry
 • Nábor a databáze uchazečů
 • Vybavení pracovních míst – pracovní pomůcky a benefity

POPTAT ŘEŠENÍ