Řešení

Dodáváme řešení vhodná pro jakýkoli typ a velikost organizace, rozšiřujeme aplikovatelnost svých produktů pro různé hardwarové platformy. 

Spolu s pokrokem technických možností prošel i náš SW patřičným vývojem na různých platformách.

1992
  • NUGGET/400 na IBM AS/400
  • NUGGET/PC na PC/AT - MS DOS
1999
  • NUGGET/CS verze Client/Server pod operačním systémem Windows se serverem i klientem pod Windows
Nyní
  • NUGGET/SOA verze se serverem pod Windows a klientem .NET, připojovaným pomocí WEBových služeb
  • architektura klient/server s tenkým klientem
  • komunikace klienta se serverem pomocí WEBových služeb
  • správa vlastní proprietární databáze = rychlost a bezpečnost zpracování
  • shodná struktura databáze a logika zpracování - snadný řechod z předešlé verze
  • zcela nový design reflektující na standardy Windows

Produkty se vyvíjí a vylepšují soustavně na základě analytických poznatků a změn legislativy.
Jsou zohledňovány postřehy a požadavky zákazníků získané zpětnou vazbou při konzultacích.