Často se ptáte

 • Ne, bohužel tuto variantu neposkytujeme.

  Ale je možné, aby byl program Nugget instalován na vašem serveru a naše účetní se k němu připojovala.
  Je také možné domluvit pravidelné individuální konzultace účetní ve vaší společnosti.

 • Osvědčenou metodou je dobře vyškolená kontaktní osoba, která je schopna zaměstnancům zodpovědět dotazy.
  Specifické dotazy pak může konzultovat kontaktní osoba přes linku hot-line s odborníky Nugget. Vlastní zpracování vyplněných prohlášení pak prování externí mzdová účetní.

Outsourcing mzdové agendy 

 • Vlastní SW – ručíme za správnost zpracování
 • Zkušenosti – bezproblémové fungování v mnoha odvětvích v ČR i SR
 • Zázemí – útvar pro poskytování služeb zákazníkům
 • Varianty:
  1. Klasická – kompletní zpracování na základě předaných podkladů
  2. Kombinovaná – zpracování mezd s on-line připojením na zákazníka na personální modul
  3. Přechodná – eterní zpracování před přechodem na "in-house" zpracování, zachovaná historická data

POPTAT ŘEŠENÍ