Administrace

 • U zákazníka je určen obvykle jeden hlavní správce aplikace Nugget, s veškerými administrátorskými oprávněními.
  Ten pak zakládá a aktualizuje profily jednotlivých uživatelů. Má řadu možností, jak nastavovat přístupová práva (na položky menu, střediska, skupiny údajů i jednotlivé údaje) a dále stanovovat až do úrovně jednotlivých údajů oprávnění - zda je daný údaj dovoleno zobrazit resp. aktualizovat.
  Správce systému má k dispozici podrobný manuál, jeho aktivity jsou protokolovány.
 • Politika hesel určuje zásady pro práci s hesly – jejich rozsah, obsah, platnost a další funkce, např. že pokud správce nastaví nebo změní uživateli heslo, při prvém přihlášení vyzve systém uživatele, aby si heslo změnil.

  Na základě uživatelem schváleného formuláře ji nastaví konzultant Nugget SW při implementaci systému.
 • Může být implementován i systém dvou správců, tj. jeden z nich má oprávnění pouze zakládat a aktualizovat uživatelské profily a druhý má oprávnění pouze nastavovat autorizace k existujícím profilům.
 • Správce systému nemusí mít přístup na databázi, ten zpravidla mají pouze uživatelé v odborných útvarech – v rozsahu dle jejich autorizací.
 • Pracovník IT podpory Nugget SW připraví upgrade systému Nugget na webových stránkách v zákaznické sekci.
  O připraveném upgrade informuje pomocí e-mailu správce aplikace Nugget u zákazníka.
  Pokud se zákazník rozhodne upgrade realizovat, stáhne si upgrade z www.nuggetsw.cz a spustí funkci, která na mzdovém serveru promítne příslušný upgrade.
 • Součástí zprávy o nové verzi je i důvod, proč byla vytvořena.
  Na základě toho by se mzdová účetní měla rozhodnout, zda a kdy upgrade bude realizovat.
  Důvodem upgrade může být např. legislativní změna, vylepšení či doplnění funkcí a pod. V případě, že je upgrade nezbytný pro správné fungování programu, je na tuto skutečnost důrazně upozorněno.
 • Každému uživateli aplikace Client/Server lze nastavit oprávnění k práci se systémem v libovolné kombinaci z několika možností od oprávnění na jednotlivé moduly, přes jednotlivé funkce po přístupy na konkrétní osobní čísla nebo jednotlivé údaje.
 • Lze nadefinovat vzorové uživatelské profily (role), které je možno kopírovat pro nově založeného uživatele.
  Se základním nastavením vám pomohou naši konzultanti při implementaci programu.
 • Modul SF/CS – zaměstnanecký portál má vyvinuta zvláštní uživatelská oprávnění, která zajišťují, aby zaměstnanci měli přístup pouze na svá, k tomu určená data a vedoucí měli přístup pouze na data svých podřízených – v návaznosti na definovanou organizační strukturu.
  Ke každému zaměstnanci i jeho vedoucímu lze kromě rozsahu zpřístupněných dat nastavit také oprávnění na využívání jednotlivých funkcí modulu.
 • Systém Nugget obsahuje celou škálu logovacích funkcí.
  Logují se činnosti správců systému, přihlašování a odhlašování uživatelů i změny jednotlivých údajů v databázi, provedené jednotlivými uživateli (ve struktuře datum-čas-údaj-stará hodnota-nová hodnota).
  Výpisy ze žurnálu lze pořizovat v řadě pohledů, řízených parametricky.
  Logování kritických údajů se nedá potlačit, u ostatních údajů lze rozšířené zapojení žurnálu parametrizovat v servisním modulu.
  Změna parametrů logování správcem se projeví po novém přihlášení uživatele.